Самостални синдикат шумарства, прераде дрвета и папира БиХ (ССШПДП БиХ) поново ће Федералном министарству рада и социјалне политике упутити иницијативу за измјене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, јер сматрају да због одређених одредби тог закона највише трпе радници реалног сектора.

“Радници који су период 1992. – 1995. година провели у одбрани БиХ и за тај период им послодавац није уплатио доприносе, не могу остварити право на старосну пензију у складу с важећим законом, јер им се посебан стаж не признаје као стаж осигурања”, наводи се у саопћењу.

Изузетно, како се додаје, право на старосну пензију ови радници могу остварити када наврше 40 година пензијског стажа и најмање 62 године живота, с тим да им се пензија умањује за сваки мјесец ранијег одласка у пензију у односу на прописаних 65 година живота. Како већем броју радника у реалном сектору послодавци нису уплатили доприносе за наведени период, из ССШПДП БиХ наводе да радници не могу остварити своје право, што их ставља у неповољнији положај у односу на раднике, браниоце, који су своје право остварили под повољнијим увјетима према раније важећем закону.

Главни одбор ССШПДП БиХ је на данашњој сједници разматрао опште стање у привреди, положај радника у реалном сектору, примјену закона и других прописа с аспекта остваривања права радника.

ССШПДП БИХ је апелирао на инспекције да појачају инспекцијски надзор код послодаваца и контроле примјене закона и других прописа. Нарочито су указали на злоупотребу одредби Закона о раду у погледу трајања уговора о раду на одређено вријеме.

“Уговори на одређено вријеме постали су правило. Радници у реалном сектору раде и више од десет година код послодаваца по основу уговора о раду на одређено вријеме с одређеним прекидима, како не би остварили континуитет у раду те им се због тога ускраћују друга права материјалне природе. На овај начин креира се амбијент несигурног рада, јер радник ради под стресом, страхом, уз ниске плаће, а што је уједно један од разлога масовног одласка радника из Босне и Херцеговине”, наводи се у саопћењу ССШПДП БиХ.