На дневном реду сједнице Скупштине Кантона Сарајево налази се Информација о реализацији мјера за санацију и реорганизацију кантоналног ЈКП Грас Сарајево у којој се предлаже да Влада Кантона Сарајево покрене иницијативу према Порезној управи Федерације и Влади Федерације за доношење посебне одлуке којом би се извршио репрограм обавеза Граса за неплаћене порезе и доприносе из претходног периода.

На дневном реду сједнице је Информација о загађењу зрака у Кантону Сарајево.

На сједници Скупштине Кантона Сарајево бит ће разматран и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор и именовања и административна питања Скупштине КС.

Према приједлогу предсједавајућег Скупштине КС Мирзе Челика, у Комисију за избор именују се: Махир Девић (СДА), Бибија Керла (ДФ), Звонко Марић (СББ), Данијела Кристић (Народ и Правда), Вибор Ханџић (Наша странка), Сегмедина Срна Бајрамовић (СДП) и Јасмина Бишчевић Токић (СДА).

На дневном реду сједнице је и Приједлог одлуке о разрјешењу дужности замјеника правобраниоца Правобранилаштва КС Адема Фестића који је поднио оставку на ту дужност.

Такођер ће бити разматран и Приједлог одлуке о измјени Пословника Скупштине КС, којег је поднио заступник Звонко Марић а тиче се Секретара Скупштине који је државни службеник.