Посланици Скупштине Кантона Сарајево данас ће, у наставку 37. радне сједнице, разматрати извјештаје о раду и финансијском пословању осам кантоналних здравствених институција за 2020.годину.

Извјештаје ће поднијети Завод здравственог осигурања КС, ЈУ Дом здравља ЈУ Завод за хитну медицинску помоћ, ЈУ Психијатријска болница, ЈУ Завод за здравствену заштиту жена и материнства, ЈУ “Апотеке Сарајево”, ЈУ Завод за здравствену заштиту запосленика МУП, те Клинички центар Универзитета у Сарајеву.

Извјештај за исту годину, посланицима ће поднијети и ЈУ Служба за запошљавање КС.

По завршетку те сједница, биће одржана и 38.сједница Скупштине КС, а на дневном реду ће, осим информације о епидемиолошкој ситуацији у Кантону Сарајево, бити и Нацрт Закона о министарствима и другим органима управе КС, те Приједлог одлуке о потврђивању рјешења о разрјешењу министрице за правду и управу Лејле Брчић али и именовању нове, а за ту функцију је предложена Дарја Софтић-Каденић.

Пред посланицима ће бити и доношење Одлуке о давању сагласности на Програм рада Кантоналне агенције за приватизацију Сарајево са Финансијским планом за 2021. годину и Приједлог Одлуке о давању сагласности на Статут о измјенама Статута ЈУ Дом здравља КС.

На дневном реду сједнице је и Приједлог Резолуције о заштити и унапређењу квалитета зрака у затвореном простору, те Приједлог Одлуке о условима и начину прединвестирања у потицајну станоградњу.

Посланици ће разматрати и доношење одлуке о давању сагласности на нацрт купопродајних уговора у стамбеним објектима у насељима Росиље и Шип.

Биће разматран и извјештај о раду Универзитета у Сарајеву за 2019. и 2020. годину са програмом рада за 2020. и 2021. годину.

На дневном реду су и извјештаји о раду и финансијском пословању јавних установа културе за 2020. годину: Народно позориште, Библиотека Сарајева Сарајевска филхармонија, Позориште младих, Камерни театар ’55, Сарајевски ратни театар – САРТР, МЕС – Међународни театарски фестивал, Хисторијски архив Сарајево, Музеј Сарајева, Босански културни центар, Музеј “Алија Изетбеговић”.

Извјештаје ће посланицима поднијети и кантонална јавна предузећа: Центар “Скендерија”, “Пољопривредно добро Бутмир”, Завод за информатику и статистику Установа за заштићена природна подручја, Фонд за изградњу станова за чланове породица шехида и погинулих бораца, ратне војне инвалиде, демобилизиране борце и прогнане особе, Кантоналног стамбеног фонда Сарајево.

Такође ће извјештаје поднијети и Министарство саобраћаја Кантона Сарајево о утврђивању слободних допунских такси ознака за пријевоз лица са инвалидитетом, а биће и Извјештај о снабдјевености КС лијековима и санитетским материјалом у 2020. години са освртом на имплементацију Листе лијекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања кроз функционисање Мреже фармацеутске дјелатности- апотека, са приједлогом мјера и активности.