Савјет министара Босне и Херцеговине одржао је сједницу на којој је, између осталог, прихватио Иницијативу Министарства финансија и трезора и именовао делегацију за вођење преговора ради закључивања Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој за Пројекат унапређења здравствених система, вриједан 75 милиона америчких долара.

Наглашено је да делегација БиХ треба да током преговора за закључивање овог споразума истакне потребу смањивања планираних превисоких трошкова управљања и мониторинга пројекта у износу од око пет милиона америчких долара, јер би се та средства могла усмјерити за развој здравствених установа у БиХ.

Пројекат има за циљ унапређење квалитета здравствених услуга, као и финансијског стања здравствених система у БиХ, уз ефективније управљање, као кључну заједничку тему. Средства ће, између осталог, бити усмјерена на унапређење ефикасности и квалитета здравствене заштите у корист грађана БиХ.

Ријеч је о веома повољном зајму са роком отплате до 35 година, с алокацијом на Републику Српску и Федерацију БиХ, а тачни износи ће се договорити током преговора.

Министарство финансија и трезора ће након завршених преговора доставити Приједлог споразума Савјету министара БиХ на разматрање.

У априлу пријављен 1.381 илегални мигрант

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију о стању у области миграција за април 2021. године, коју ће Министарство безбједности БиХ доставити Предсједништву БиХ.

У априлу 2021. године је Служби за послове са странцима пријављен 1.381 незаконити мигрант, што је 15% више у односу на претходни мјесец. Међу мигрантима су најбројнији држављани Афганистана, Пакистана, Бангладеша, Еритреје и Ирана.

Намјеру за подношење захтјева за азил исказале су 1.323 особе, а захтјев је поднијело њих 14, односно 1%.
Служба за послове са странцима у априлу је изрекла 61 мјеру протјеривања, за 38 особа одредила мјеру надзора, а за 15 особа ограничила кретање на одређеном мјесту или подручју.

У земљу поријекла или земљу која их прихвата удаљено је 58 особа, и то на добровољној основи (71%), путем Програма асистираног добровољног повратка и реинтеграције (АВРР, 22%) и путем споразума о реадмисији.
Путем споразума о реадмисији са Србијом и Црном Гором враћене су четири особе.

Формиран координациони тим за безбједан повратак бх. држављана из зона сукоба Сирије и Ирака

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности, донио је Одлуку о именовању Координационог тима за развијање система и процедура повратка и прихвата држављана Босне и Херцеговине из зоне сукоба Сирије и Ирака, с циљем ефикаснијег процеса повратка и реинтеграције бх. држављана.

У Координациони тим именовани су представници Тужилаштва БиХ, државних министарстава безбједности, спољних послова, за људска права и избјеглице, цивилних послова, правде, Обавјештајно-безбједносне агенције, Дирекције за координацију полицијских тијела и Државне агенције за истраге и заштиту. Чланови тима су и представници министарстава унутрашњих послова Републике Српске и Федерације БиХ и полиције Брчко Дистрикта БиХ, као и ентитетских министарстава задужених за здравље, социјалну заштиту и образовање, те институција у овим ресорима у Брчко Дистрикту.

Координациони тим је именован као интерресорно, стручно тијело Савјета министара БиХ за развијање система и процедура за безбједан, хуман и контролисан повратак и прихват држављана БиХ из зона сукоба Сирије и Ирака, те координирање процеса њихове репатријације.

Министарство безбједности ће одмах након доношења ове одлуке сазвати први састанак, који би требао бити одржан у наредних 15 дана.

За модернизацију путева ФБиХ 50 милиона евра

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог амандмана број 1 на Уговор о финансирању закључен између Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине 2016. године у Сарајеву и Луксембургу – Модернизација путева Федерације БиХ.

Уговор за модернизацију путева у Федерацији БиХ, вриједан 50 милиона евра, односи се на изградњу нових дионица путева и трака за спора возила, обнову асфалтног слоја, елиминисање црних тачака и санирање тунела и мостова, укључујући и тунел Црнаја, с циљем побољшања безбједности саобраћаја на путевима на 35 дионица у Федерацији Босне и Херцеговине у укупној дужини од 290 км.

Амандманом се предлаже продужење рока за кориштење средстава зајма до 23. фебруара 2023. године, док се рок за завршетак радова продужава до 30. новембра 2022. године. До сада је повучено више од 85% средстава.

Истовремено се пројекат у мањој мјери реструктира, и то увођењем и финансирањем реконструкције пута Неум –Столац (Видово поље) у дужини око 1,3 км, а због немогућности рјешавања имовинских питања искључују се одређени потпројекти Босански Петровац – Дрвар, изградња траке за спора возила и граница РХ / (Изачић) – Бихаћ, кружна раскрсница Каменица.

За изградњу ГП Осоја милион КМ

Савјет министара БиХ, на приједлог Управе за индиректно опорезивање БиХ, донио је Одлуку о измјенама Одлуке о одобравању Пројекта изградње и опремања граничног прелаза Дољани и Одлуку о одобравању Пројекта изградње и опремања граничног прелаза Осоје.

Одлукама је дефинисано да се вишегодишњи пројекат изградње и опремања граничног прелаза Дољани умањи за један милион КМ, а ова средства биће преусмјерена за реализацију Пројекта изградње и опремања граничног прелаза Осоја.