Суд БиХ поздравио је данашње усвајање Ревидиране стратегије за рад на предметима ратних злочина, те захвалио свим актерима који су на проактиван начин и уз пуно труда у завршници довели до доношења овог важног документа.

”Процесуирање предмета ратних злочина у БиХ један је од најважнијих сегмената корјенитих промјена кроз које пролази транзиционо друштво и БиХ, као и сви грађани и сви народи. Расвјетљавање ратних дешавања, привођење правди одговорних и сатисфакција жртвама главни су циљеви процесуирања ових предмета”, наведено је у саопштењу из Суда БиХ.

Суд подсјећа јавност да се, у периоду од истека прошле стратегије до усвајања нове, у својим одлукама, које се тичу преноса мање сложених предмета ратних злочина на ентитетско правосуђе, руководио стандардима који су усаглашавани на сједницама Надзорног тијела, тиме дајући одлучан допринос у постизању ефикасности процесуирања ратних злочина и прије усвајања Стратегије, те исказује пуну опредијељеност за ефикасну примјену у будућем периоду.

Суд БиХ је позвао све институције укључене у примјену Ревидиране стратегије да, у складу са својим надлежностима, посвете посебну пажњу с циљем што ефикаснијег процесуирања предмета ратних злочина.

Из ове правосудне институције подсјећају ентитетске судове и судове Брчко дистрикта, на које се односи Стратегија, на надлежност Суда из члана 7 став 3 тачка б) Закона о Суду БиХ, уз напомену да ће Суд у свако доба пружити неопходну подршку и помоћ.

Вијеће министара БиХ данас је на ванредној сједници усвојио Ревидирану стратегију за рад на предметима ратних злочина.