Високо судско и тужитељско вијеће Босне и Херцеговине (ВСТВБиХ) заказало је за 24. и 25. марта редовну сједницу на којој би, између осталог, требала бити разматрана друга фаза EU4Justicе Пројекта “Подршка борби против организованог криминала и корупције у БиХ”.

На дневном реду сједнице је и захтјев УСАИД Пројекта “Правосуђе против корупције” за приступ и кориштење коначних дисциплинских одлука и других аката везано за питања спојивости одређених активности са вршењем дужности судије и тужитеља, о чему ће реферирати Стална комисија за етику, интегритет и одговорност судија и тужитеља.

Предвиђено је да се чланови ВСТВ-а БиХ очитују о заједничкој иницијативи за успостављање Радне групе за побољшање оптужница у предметима корупције у БиХ у вези с чиме ће реферирати представници EU4Justicе пројекта.

Истовремено, чланови ВСТВ-а БиХ би се требали очитовати о закључцима Сталне комисије за ефикасност и квалитет судова и Сталне комисије за ефикасност и квалитет тужитељстава у погледу препорука из Трећег ОСЦЕ Извјештаја о одговору правосуђа на корупцију (Синдром некажњивости).

Планирано је и разматрање Информације о остварењу колективне годишње оријентационе норме у тужитељствима за 2020. годину, као и Извјештаја о раду Уреда дисциплинског тужиоца ВСТВ-а БиХ за 2020. годину.

На дневном реду су и тачке које се односе на препоруку Уреда за ревизију институција БиХ у погледу доступности информација по правоснажним пресудама за кривична дјела наведена у члану 45. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама, те разматрање новог Упутства за анонимизацију судских одлука ВСТВ-а БиХ.

Како је надаље планирано, на сједници би требао бити представљен Модел етичког кодекса за запосленике у правосудним институцијама/УСАИД пројект, те именован одређен број носитеља правосудних функција у БиХ.