На Порталу јавних набавки БиХ објављен је тендер за завршетак изградње зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског и Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци чија је процијењена вриједност 5,8 милиона КМ без ПДВ-а.

У тендерској документацији се прецизира да су предмет ове јавне набавке радови на завршетку изградње поменутих објеката.

“То подразумијева грађевинске и грађевинско-занатске радове, радове нискоградње и остале радове, као и радове на електротехничким, машинским и хидротехничким инсталацијама”, наведено је у саопштењу Универзитета у Бањалуци.

Јавно отварање понуда у вези са овим тендером биће одржано 2. марта у Ректорату Универзитета у Бањалуци, са почетком у 13.00 часова.

Рок за извођење ових радова је 270 календарских дана од дана увођења изабраног понуђача у посао.