Измјеном Програма о уређивању услова, критерија и поступака за расподјелу средстава Буџета Тузланског кантона за 2020. годину, са позиције Подршка развоју Кантона, за милион КМ је повећан износ средстава планираних за реализацију овог програма.

Влада ТК је Измјеном и допуном Буџета Тузланског кантона за 2020. годину повећала средства планирана за ове намјене, те је са тим повећањем за подршку малим и средњим предузећима у 2020. години планирано 5.170.000 КМ.

Од овог износа за субвенције приватним предузећима и предузетницима је умјесто раније планираних 4 милиона, сада планирано 5 милиона КМ.

Од овог износа, за субвенције микро, малим и средњим предузећима за набавку опреме и алата и репроматеријала раније планирана средства у износу од 1.240.000 КМ у 2020. години, повећана су на 2.240.000 КМ.