Тужилац Посебног одјела за организирани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ подигао је оптужницу против Мирослава Врљичка, рођеног 1963. године у Кисељаку, држављанина БиХ и Хрватске, Вјекослава Бошњака, рођеног 1964. у Фојници, држављанина БиХ и Хрватске, као и против правног субјекта Трготанк д.о.о. Фојница, чији је директор и одговорна особа без ограничења овлаштења Мирослав Врљичак, а у својству опуномоћене особе Вјекослав Бошњак.

Према наводима оптужнице, Мирослав Врљичак, у својству директора и одговорне особе без ограничења овлаштења у оквиру регистроване дјелатности у Трготанку д.о.о. Фојница и Вјекослав Бошњак у својству опуномоћене особе правног субјекта у свим правним пословима, терете се да су у периоду од мјесеца аугуста 2009. до априла 2013. године, пружањем лажних података о чињеницама које су од утицаја на утврђивање износа обавеза, оштетили буџет институција БиХ у укупном износу од 673.827,87 КМ, саопћило је Тужилаштво БиХ.

Они се терете да су прибавили документацију лажног садржаја, и то лажне фактуре наводних добављача те у пословној евиденцији за наведени период нису исказали стварни промет, односно нису обрачунали и платили порез на додату вриједност, већ су приказали фиктиван промет у циљу избјегавања плаћања ПДВ-а, на директну штету по буџет БиХ.

Трготанк д.о.о. Фојница се терети да је располагао противправно оствареном имовинском користи коју су остварили оптужени Врљичак и Бошњак.

Оптужени Вјекослав Бошњак и Мирослав Врљичак терете се за кривично дјело порезне утаје или преваре из члана 210. став 4. КЗ-а БиХ, у вези са ставом 1. и члановима 29. и 54., а Трготанк д.о.о. Фојница кривично дјело порезне утаје или преваре из члана 210. став 4. у вези са ставом 1. и члановима 29., 54. и 124. истог Закона.

Оптужница је прослијеђена на потврђивање Суду БиХ.