Укупни дуг Републике Српске на крају септембра ове године износио је пет милијарди и 381,19 милиона КМ.

Дуг, који подлијеже законском ограничењу, износи пет милијарди и 309,69 милиона КМ или 48,09 одсто процијењеног БДП-а за 2019. годину (процијењени износ БДП-а за 2019. годину износи 11.041 милиона КМ).

Према прелиминарним подацима, стање јавног дуга РС, који подлијеже законском ограничењу, на дан 30. септембар 2019. године, износи четири милијарде КМ и 122,26 милиона КМ (37,33 посто БДП-а).

Из Министарства финансија РС тврде да је то испод ограничења дуга које, према Закону о задуживању, дугу и гаранцијама РС, износи 60 одсто БДП-а за укупан дуг РС, те 55 одсто БДП-а за јавни дуг овог бх. ентитета.