Сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине завршена је након што је усвојен закључак којим је задужено Министарство здравства ФБиХ да изради правилник о потребним увјетима – одговарајућој стручној спреми особља, техничким и другим предувјетима простора у лабораторијама у којима се обављају генетичка истраживања о узрочницима заразних болести опасних по човјека.

Тај закључак предложио је раније Дому народа Дамир Марјановић, универзитетски професор, а делегати су га данас без дискусије подржали већином гласова.

Претходно су на сједници, у оквиру друге тачке дневног реда, гласањем одредили чланове заједничке парламентарне комисије који ће с именованим заступника из Представничког дома усуглашавати законе и друге акте у ситуацијама кад два дома усвоје евентуално на сједницама неки закон у различитим текстовима.

То се у парламентарној пракси и дешава, не тако ријетко, кад у једном дому, уз основни текст акта, буду прихваћени амандман или више њих те учине разлику, некад само техничку, а некад и суштинску, у односу на прихваћену варијанту из другог дома.

Тада је једна од пословничких могућности да тај други дом поновно засједа те и он гласањем прихвати текст с амандманом, а друга могућност је да заједничка комисија усуглашава коначни текст приједлога закона.

И усуглашеног, морају га још једном одобравати на засебним сједницама оба дома и тек тада се може прогласити да је закон донесен, односно да може ступити на снагу по објави у Службеним новинама.

Недавно је у оба дома Федералног парламента одобрен Приједлог закона о допунама Закона о буџетима у ФБиХ, који треба да регулира питање финансирања града Мостара, али је у једном дому прихваћен и са суштински различитим амандманом делегаткиње Лане Прлић, због чега је усуглашавање закона неопходно.

Као и годинама досад, Федерални парламент је закон те материје и назива усвајао с циљем да у Мостару не стану финансијски токови јер Град није имао изабрано Градско вијеће.

У истој форми је Закон предложен и за 2021. годину те је налагао да градоначелнику буду дате овласти за проглашење градског годишњег буџета.

Међутим, Прлић је амандманом ту надлежност ‘намијенила’ Градском вијећу по његовом формирању будући да су Мостарци, након низа година, у децембру прошле године поновно добили могућност да учествују на локалним изборима.

Заступница Прлић је амандманом прописала да период без буџета, до формирања новоизабраног вијећа, премости и омогући одвијање финансијских токова у Мостару одлука о привременом финансирању.

Данашњим кадровским комплетирањем заједничке парламентарне комисије на сједници Дома народа, отворена је могућност за евентуално усуглашавање и тог закона о финансирању Мостара.

Иначе је на овој сједници прихваћено и неколико закона, међу њима Закон о заштити околиша у ФБиХ, који ће по ријечима ресорне федералне министрице Едите Ђапо, унијети квалитет у ту област јер између осталог налаже контролу околинског загађења већ на самом извору.

Ова, осма редовна сједница Дома, данашњим радом је окончана. Отворена је пред Нову годину, али због комплексног дневног реда, у међувремену је одржан још један дио 11. јануара.