Стабилност и напредак могу у Босни и Херцеговини могу се остварити само договором и кориштењем механизама који јачају међусобно повјерење уз строго поштивање уставног поретка и владавине права, стоји у резолуцији Хрватског народног сабора (ХНС) која је усвојена у Мостару.

Изасланици ХНС-а позивају се на на Политички споразум потписан у Мостару 17. липња 2020.године којим је исказано опредјељење за имплементацију свих одлука Уставног суда БиХ, као и свих пресуда Еуропског суда за људска права које се односе на укидање свих облика неједнакости и дискриминације у изборном процесу, како би се осигурао легитиман избор и легитимно политичко представљање конститутивних народа и грађана на свим административно-политичким разинама, у Предсједништву БиХ и Домовима народа, те осигурало активно и пасивно изборно право сваког грађанина на цијелој територији БиХ.

Свјесни смо озбиљности и захтјевности укупне уставно-правне и политичке те друштвене, културне, господарске и демографске позиције у којој се хрватски народ тренутно налази, стоји у саопштењу.


Резолуција ИX. засједања ХНС БиХ

БиХ наша домовина – држава једнакоправних конститутивних народа и равноправних грађана-држављана.

Ми легитимни политички представници хрватског народа у БиХ изражавамо своје јасно, чврсто и недвосмислено опредјељење за:

 • остваривање пуне правне и стварне конститутивности Хрвата у БиХ и њихове једнакоправности с Бошњацима и Србима,
 • изградњу и јачање институција заједничке нам државе једнакоправних конститутивних народа и равноправних грађана-држављана.
 • Свјесни чињенице како у БиХ постоје и сасвим другачији погледи о њеној будућности, упозоравамо на опасност и погубност политика које:
 • негирају уставна и даyтонска начела конститутивности и међусобне једнакоправности конститутивних народа (унитаризам),
 • негирају неовисност и цјеловитост БиХ (сепаратизам).

Унитаристички и сепаратистички циљеви и интереси неспојиви су и изравно супротстављени темељним даyтонским начелима и главни узрок нефункционалности и нестабилности БиХ.

Урушавање уставно-правног поретка кроз процес деконституирања хрватског народа у БиХ

Тренутно уставно, институционално и политичко стање неприхватљиво је за Хрвате у БиХ:

 • јер им негира право легитимног политичког представљања у тијелима и институцијама намијењеним представљању конститутивних народа.
 • јер им ускраћује и негира права на културну, образовну и медијску аутономију чак и у ступњу и облику којег у националним државама уживају припадници националних мањина.
 • јер их излаже континуираном и организираном политичком, идеолошком и медијском насиљу које има за циљ дискредитирање и оцрњивање свих друштвених и политичких актера који јавно заговарају начела конститутивности и међусобне једнакоправности конститутивних народа.
 • јер све наведено, међу осталим разлозима, снажно утјече на процес исељавања Хрвата и доводи до врло озбиљних демографских проблема у оквиру хрватског националног корпуса у БиХ.

Начело конститутивности и међусобне једнакоправности Бошњака, Хрвата и Срба темељно је начело Устава БиХ и Даyтонског мировног споразума, стога сви они који судјелују у процесу деконституирања хрватског народа у БиХ изравно руше уставно-правни поредак БиХ и грубо крше међународни мировни уговор.

Реформа устава и Изборног закона БиХ

Будући да постојећи Изборни закон БиХ није осигурао извјесност да сваки народ може изабрати властите политичке представнике, нужна је реформа изборног законодавстава која мора осигурати право и извјесност сваком конститутивном народу да слободно и самостално изабере властите политичке представнике.

Босна и Херцеговина дужна је осигурати право и извјесност припадницима групе осталих да без дискриминације бирају и буду бирани. Стога, сврха реформи устава и изборног законодавства треба бити:

а) у што већој мјери ускладити уставне и законске норме, у првом реду Изборни закон БиХ, с наткровљујућим начелом Устава БиХ, начелом конститутивности и међусобне једнакоправности Бошњака, Хрвата и Срба (у складу с одлуком „Љубић“ и другим мјеродавним одлукама Уставног суда БиХ).

б) осигурати што већи ступања индивидуалних, људских и грађанских права сваком држављанину БиХ без обзира на његову националну (не)припадност (у складу с пресудом „Сејдић-Финци“ и другим мјеродавним пресудама Еуропског суда за људска права).

ХНС БиХ сматра да је у овој неизборној години нужно провести ограничену уставну и изборну реформу која треба осигурати уставност и легалност предстојећих Опћих избора 2022. године, како би се у потпуности могли имплементирати изборни резултати те изборни процес ускладио с темељним начелом Устава БиХ и Даyтонског мировног споразума.

За ХНС БиХ неприхватљива је даљња могућност да припадници бошњачког народа бирају хрватске политичке представнике, односно да Хрватски члан Предсједништва БиХ и хрватски изасланици у домовима народа буду израз бошњачке изборне воље.

Имајући у виду двадесетогодишњи процес деконституирања Хрвата те најаве да ће се „феномен другог бошњачког члана Предсједништва“ проширити и на остале разине и тијела власти, свјесни смо како би одржавање Опћих избора 2022. године по постојећем изборном законодавству било погубно како за БиХ, тако и за конститутивност хрватског народа те његов национални и политички субјективитет.

Даљње узурпирање хрватских позиција, на било којој разини, водило би радикалном продубљивању неповјерења између хрватског и бошњачког народа, дезинтеграцији друштвених структура те губитку повјерења у државу и њене институције, што би, све скупа, опасно довело у питање смисао, стабилност и опстојност БиХ.

Насупрот томе, усклађивање изборног законодавстава с начелом да један конститутивни народ не смије бирати представнике другом конститутивном народу, могло би бити снажан потицај јачању међусобног повјерења и сурадње на изградњи стабилне, функционалне и просперитетне државе. У таквим околности, онда би било могуће направити и свеобухватнију уставну и изборну реформу која би осигурала проведбу свих мјеродавних одлука како Уставног суда БиХ, тако и Еуропског суда за људска права.

Еуроатланске интеграције као главно геостратешко усмјерење хрватског народа у БиХ

Чланство у ЕУ и НАТО-у најважнији је вањскополитички циљ БиХ и главно стратешко геополитичко усмјерење хрватског народа у БиХ. Хрватски народни сабор чврсто се залаже за што бржу проведбу свих нужних реформи на еуроатланском путу, укључујући испуњавање увјета за затварање Уреда високог представника (ОХР) као једног од предувјета суверенитета БиХ као независне, цјеловите, стабилне и просперитетне државе чије су институције способне преузети одговорност за државу и увести ју у пуноправно чланство ЕУ.

За хрватски народ у БиХ од огромног је значаја чињеница да је Република Хрватска чланица ЕУ и НАТО-а, што додатно оснажује наше опредјељење да је еуроатлански пут БиХ не само главно, него тренутно и једино геостратешко усмјерење хрватског народа у БиХ.

Закључна разматрања

Овом Резолуцијом шаљемо јасне поруке свим Хрватима у БиХ, другим конститутивним народима и свим грађанима, Републици Хрватској, ОХР-у и ПИЦ-у те свеколикој међународној заједници да су Хрвати уједињени у борби за своја национална, уставна, политичка и друга права, те посебно наглашавамо:

 • легитимно политичко представљање Хрвата у тијелима и институцијама власти, на свим административно-политичким разинама, доња је граница прихватљивости испод које неће ићи ни један представник ХНС БиХ у свим текућим и будућим преговорима о уставним и изборним реформама;
 • начело легитимног представљања Бошњака, Хрвата и Срба темељно је начело Устава БиХ и Даyтонског мировног споразума, стога сви они који то начело једнострано релативизирају и крше, или се противе његовој проведби и операционализацији кроз изборно законодавство, морају бити окарактеризирани као изравни рушитељи уставно-правног поретка и међународног мировног уговора;
 • легитимно представљање три конститутивна народа није у супротности с мјеродавним одлукама Еуропског суда за људска права; споменуте одлуке могуће је провести уз пуно уважавање начела легитимног представљања Бошњака, Хрвата и Срба;
 • уколико унитаристичке и сепаратистичке политике, кроз опструирање и неусвајање нужних уставних и изборних реформи, доведу до блокаде политичког сустава и изборног процеса те урушавања уставно-правног поретка и дезинтеграције државе, примарни циљ свих чланова и тијела ХНС БиХ бит ће заштита хрватских националних права и интереса; као и много пута до сада, хрватски народ ће и у споменутим околностима, ако до њих дође, наћи прикладне начине и инструменте како би, као слободан и државотворан народ, обранио и потврдио свој национални и политички субјективитет, своју аутономност и сувереност.

Ми, легитимни представници хрватске политичке воље у Босни и Херцеговини, ову Резолуцију усвајамо као чврсту обвезу нама и снажну поруку свим нашим друштвеним и политичким партнерима с којима дијелимо одговорност за опстојност, стабилност и свеколики развитак Босне и Херцеговине.

Хрватски народни сабор БиХ остаје у сталном засједању док се не реализирају ставови дефинирани у овој Резолуцији.