Градско вијеће Ливна на сједници у уторак усвојило је Нацрт прорачуна Града Ливна за 2021. годину у износу од 12.6 милијуна марака као и Нацрт одлуке о извршењу прорачуна Града Ливна за 2021. годину.

На сједници је усвојен Закључак да се јавна расправа по Нацрту прорачуна проведе 24. и 25. ожујка 2021. године, а сви заинтересирани могу доставити своје приједлоге путем пријемног одјела или е-маила.

Најзначајнија ставка прорачунских прихода у Нацрту су порезни приходи, планирани у износу од 5.2 милијуна марака што је за 1 посто више у односу на план за 2020. годину. Извршење ових прихода у 2020. години износи 5.2 милијуна марака, односно 8.829 марака више од планираног износа.

Унутар ове скупине прихода, највећи удио имају приходи од неизравних пореза планирани темељем Пројекција Министарства финанција ФБиХ.

Нацртом прорачуна Града Ливна за 2021. годину, неизравни порези су планирани у укупном износу од 3.6 милијуна марака што је за 6 посто мање од плана за 2020. годину.

Друга ставка по апсолутној величини порезних прихода су приходи од пореза на доходак који су планирани за 2021. години у износу од 1.2 милијуна марака, што је за 29 посто више у односу на план за 2020. годину.

Непорезни приходи планирани су у износу од 4.9 милијуна марака, што је 38,79 посто од укупно планираних прихода и примитака.

Непорезне приходе чине приходи од финанцијске и нематеријалне имовине, приходи од изнајмљивања, приходи од имовине и закупа, комуналне накнаде и пристојбе, остале накнаде и пристојбе по федералним, жупанијским прописима и опћинским/градским прописима.

Највећа ставка унутар ове категорије прихода су средства од ХЕП-а која се планирају у износу од 2 милијуна марака за 2021. годину.

Текуће потпоре планиране су у износу од 1.5 милијуна марака те се дозначују од виших разина власти, а планирана су с федералне и жупанијске разине на темељу извршења у претходној години.

Капитални примитци, односно примитци од продаје земљишта, Нацртом прорачуна за 2021. годину планирани су у износу од 900.000 марака, а темељ те прорачунске ставке су купопродајни уговори и захтјеви заинтересираних странака за куповину земљишта у власништву Града Ливна.

Текући расходи планирани у износу од 8 милијуна марака, што је за 1 посто, а унутар текућих расхода, плаће и накнаде трошкова упослених планиране су у износу од 2.9 милијуна марака, што је за 6 посто више него 2020. године.

Планирано повећање, како истиче предлагач, односи се на попуњавање упражњених радних мјеста.

Капитални издатци планирани у Нацрту прорачуна за 2021. годину износе 3.3 милијуна марака, односно 26,55 посто од укупно планираног Прорачуна.

Од капитални издатака највише се издваја за водовод и канализацију, за завршетак изградње мртвачнице, изградњу локалних прометница те модернизацију изградње јавне расвјете.

Вијећници су на сједници такођер у форми Нацрта усвојили одлуку о новчаној накнади за новорођену дјецу на подручју града Ливна спредложеном једнократном новчаном накнадом за прворођено дијете у износу од 600 марака, за друго и свако сљедеће новорођено дијете 900 марака