Мултимедијална конференција “Номинација севдалинке за упис на репрезентативну листу нематеријалног наслијеђа човјечанства” одржана је данас у Тузли у оквиру 12. Фестивала севдалинке “Севдалинко у срцу те носим”.

Конференција је спој аудио, видео и говорних презентација с освртом на оно што је до сада урађено и оног што слиједи у наредном периоду, када је у питању прикупљање грађе и последње припреме за израду номинацијског фајла за уврштавање севдалинке на УНЕСКО-ову листу.

У децембру 2016. године Удружење музичких умјетника Тузланског кантона поднијело је иницијативу Комисији за сарадњу са УНЕСКО-ом да се севдалинка номинује за упис на УНЕСКО-ву листу као културна нематеријална баштина.

“Након прихватања иницијативе обратили смо се Федералном министарству за културу и спорт и добили подршку, те оформили радну групу стручњака за прикупљање грађе за фајл који треба доставити УНЕСКО-у”, истакнула је директорица Фестивала севдалинке “Севдалинко у срцу те носим” Рамиза Милкунић, која је уједно и предсједница Удружења музичких умјетника ТК, подносиоца споменуте иницијативе.

Најавила је да ће прикупљена грађа ускоро бити послата УНЕСКО-у, а материјал су четири године прикупљали етнолози, музиколози, хисторичари и други стручњаци.

Подсјетила је да Удружење музичких умјетника Тузланског кантона већ 12 година одржава тај Фестивал, који је исход рада током цијеле године, истичући да је важно севдалинку као наслијеђе Босне пренијети на младе.

“Тузла је уписала своје име на карту чувара севдалинке као дијела нематеријалног наслијеђа БиХ одржавањем фестивала севдалинке годинама у континуитету”, навела је представница Федералног министарства културе и спорта Мирела Миличевић Шечић.

Сматра изнимно важним да се при припреми номинације севладинке на УНЕСКО-ву листу укључе све релевантне институције и стручњаци који истражују и штите севдалинку.

На конференцији је приказан кратки дио филма о севдалинци који је у изради, а бит ће саставни дио номинацијског фајла за уврштавање севдалинке на УНЕСКО-ву листу.

Скуп је одржан уз поштивање хигијенско-епидемиолошких мјера.