До краја седмице биће усвојене измјене и допуне Програма краткорочних и средњорочних мјера од значаја за ублажавање негативних економских посљедица на привреду у КС изазваних коронавирусом, саопштено је након састанка министра привреде Кантона Сарајево Аднана Делића са члановима недавно формиране комисије за израду Програма.

Овим Програмом је прописано да ће Влада Кантона Сарајево, у складу са обезбијеђеним средствима, осигурати финансирање цијеле или дијела минималне мјесечне нето плаће на нивоу Федерације Босне и Херцеговине за мјесеце у 2021. години за дјелатности којима је рад знатно отежан, због посљедица узрокованих пандемијом.

Такођер је прецизирано да Влада може одлуком одобрити исплату припадајућих пореза и доприноса на минималну мјесечну нето плаћу на нивоу ФБиХ субјектима којима је својом одлуком забранила рад, и то за период трајања ове забране.

У састав комисије за израду Програма министар Делић је именовао представнике акадмске и пословне заједнице, невладиног сектора, Скупштине Кантона Сарајево, Министарства финансија и ресорног Министарства привреде.

На данашњем састанку је истакнуто како је ова комисија већ значајно ангажована у изради овог програма, како би он што прије био спреман за усвајање Влади КС, те тиме постао и употпуности оперативан.

„Цијеним да ће овај документ бити разматран и усвојен од стране Владе КС до краја ове седмице, након чега ће се приступити даљњим активностима у смислу његове операционализације, односно имплементације предметних финансирања“, најавио је министар Делић, те захвалио члановима овог радног тијела на њиховој експедитивности.