Бирачи позитивни на вирус корона или који су у изолацији, односно хоспитализовани, моћи ће гласати путем мобилног тима само уз посједовање медицинског налаза да су позитивни или акта о изолацији, одлучила је данас Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ.

ЦИК је на хитној сједници усвојио измјене и допуне Правилника о провођењу избора у БиХ у дијелу који се односи на остваривање права гласа бирача који су позитивни или су у изолацији, односно који су хоспитализовани.

“Наведеној категорији бирача је омогућено да остваре право гласа путем посебног мобилног тима уколико уз захтјев који достављају надлежној општинској/градској изборној комисији доставе одговарајући акт надлежне установе или органа /медицински налаз или акт о изолацији/”, саопштено је из Комисије.

ЦИК је ранијим одредбама Правилника о провођењу избора у БиХ, које су данас брисане, настојао омогућити остваривање права гласа и бирачима који не посједују акт надлежног органа уколико се њихово име налази у евиденцији података надлежних институција о овим категоријама бирача.

“Међутим, након остварених контаката и упита према надлежним институцијама, ЦИК нема цјеловиту повратну информацију о вођењу евиденција о поменутој категорији бирача”, наводи се у саопштењу.

Општинске/градске изборне комисије углавном немају информација нити могу утврдити који надлежни органа води ажурне евиденције о лицима позитивним на вирус корона и лицима којима је одређена мјера изолације.

Због свега наведеног, ЦИК БиХ је одлучио да измјени Правилник о провођењу избора у БиХ и на тај начин омогући да се бирачко право остварује под истим условима на цијелој територији БиХ, а да се истовремено спријече евентуалне злоупотребе.

Лица која се налазе у изолацији због заразе вирусом корона или због изречене мјере самоизолације своје бирачко право могу остварити активном регистрацијом код надлежене изборне комисије основне изборне јединице, на начин да се упути захтјев /писани, путем мејла, факса/ уз достављене доказе о изреченој мјери изолације /рјешење, медицински налаз/, прецизирано је из ЦИК-а.