Командант Штаба за заштиту и спасавање издао је наредбу да се у понедјељак, 19. априла 2021. године, наставља одвијање васпитно-образовног рада у просторијама свих основних и средњих школа на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за све ученике основних и средњих школа.

Командант Штаба за заштиту и спасавање донио је и сљедеће наредбе:

Забрањује се кретање особама на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у наредних петнаест дана у временском периоду од 23.00 до 5.00 сати. Током трајања забране кретања дозвољава се рад дежурних апотека и бензинских станица само у дијелу који се бави точењем горива, као и рад привредних субјеката који се баве производњом.

Одредбе става (1) овог члана не примјењују се на запослене који врше службене дужности или су укључени у провођење мјера и активности у вези с проглашењем стања природне несреће због корона вируса, као и запослени у правним лицима у којима се ради континуитета производње рад одвија у смјенама. За провођење ове наредбе задужује се Полиција Брчко дистрикта.

Налаже се обавезно ношење заштитне маске у затвореним просторима, а на отвореном простору у групи од два или више лица и да одржавају физичку дистанцу од два метра, осим чланова ужег домаћинства.

Ограничава се рад свим привредним субјектима на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, осим привредним субјектима из члана 1. став (2) и (3) ове наредбе до 20.00 сати.

Од става (1) овог члана изузимају се апотеке на територији Брчко дистрикта којима се дозвољава рад до 22.00 сата.

До 22.00 сата дозвољава се шалтерска продаја пекарама, као и достава хране угоститељским објектима на територији Брчко дистрикта.

Радно вријеме привредних субјеката који се баве производњом, у дијелу промета крајњим купцима ограничава се до 20.00 сати.

Дозвољавају се рекреативне активности које се обављају у затвореном простору до 20.00 сати.

У угоститељским објектима је дозвољено да могу бити максимално двије особе за једним столом, а уколико су из истог домаћинства максимално до четири особе.

Забрањено је свако организовано окупљање с музиком уживо, ди-џејевима и слично.

Задужује се Уред градоначелника Брчко дистрикта – Инспекторат и Полиција Брчко дистрикта да у складу у својим надлежностима врше појачану контролу поштовања мјера и наредби Штаба за заштиту и спашавање Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у угоститељским објектима, као и контролу поштовања свих препорука у складу с врстом дјелатности, које нису у супротности с овом наредбом, а све с циљем спречавања ширења заразе корона вируса – ЦОВИД-19.

Уколико се утврди непоштовање епидемиолошких мјера у угоститељском објекту, како је наведено, истом ће бити онемогућен даљњи рад до краја радног времена тог радног дана.

Командант Штаба за заштиту и спасавање на данашњој 95. сједници Штаба донио је наредбу којом се налаже ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ да спецификацију медицинске опреме и лијекова потребних за лијечење обољелих од ЦОВИД-19 као и друге потребне медицинске опреме, у складу са подацима изнесеним на Штабу за заштиту и спашавање Брчко дистрикта дана 16. априла 2021. године, достави Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта.

Налаже се Фонду здравственог осигурања да по пријему спецификације хитно и без одлагања покрене процедуру набавке потребне медицинске опреме и лијекова, а све у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. Налаже се свим приватним лабораторијама на територији Брчко дистрикта које врше тестирање становништа на ЦОВИД-19 да до краја сваког радног дана доставе Одјељењу за здравство и остале услуге – Пододјељењу за јавно здравство податке о тестираним лицима који ће укључивати име и презиме, адресу становања, број телефона, методу узетог бриса као и резултате теста.