Просјечна мјесечна исплаћена нето плата по запосленом у априлу 2021. године у ФБиХ износила је 990 КМ и номинално је нижа за 0,6 посто а реално за 0,8 посто у односу на претходни мјесец.

У односу на исти мјесец претходне године просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа у априлу 2021. номинално је виша за 5,3 посто, а реално за 4,3 посто, показују подаци Федералног завода за статистику.

Највеће нето плате биле су код запослених у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, плином, паром и климатизацији у износу 1.724 КМ, затим Финансијској и дјелатности осигурања у износу 1.705 КМ те у сектору Информације и комуникације гдје је просјек нето плата износио 1.502 КМ.

Најниже просјечне априлске нето плате биле су код радника у Дјелатности пружања смјештаја те припреме и услуживања хране (хотелијерство и угоститељство) у износу 523 КМ, те административним и помоћним услужним дјелатностима (631 КМ) и грађевинарству (676 КМ).

Анализа података према дјелатностима КДБиХ 2010 у мјесецу априлу 2021. у односу на март ове године показује да је највеће смањење просјечне мјесечне исплаћене нето плате забиљежено у дјелатности Пољопривреда, шумарство и риболов за 2,6 посто,а број запослених се повећао за 2,0 посто, затим у Дјелатности здравствене и социјалне заштите за 2,5 посто, а број запослених се повећао за 0,4 посто.

У исто вријеме, највеће повећање просјечних нето плата забиљежено је у Финансијској и дјелатности осигурања за 3,6 посто, а број запослених је остао на истом нивоу, те у дјелатности Трговина на велико и на мало; поправак моторних возила и мотоцикала за 0,7 посто, а број запослених се повећао за 0,4 посто.

Просјечна мјесечна исплаћена бруто плата у априлу 2021. у Федерацији БиХ износила је 1.534 КМ и номинално је нижа за 0,9 посто, а реално за 1,1 посто у односу на претходни мјесец.
У односу на април прошле године просјечна мјесечна исплаћена бруто плата у априлу 2021. године номинално је виша за 6,1 посто, а реално за 5 посто.