Број запослених лица у Федерацији БиХ 31. марта ове године био је 519.401 и мањи је за 9.086 у односу на исти датум прошле године, подаци су Пореске управе ФБиХ.

Порески обвезници у ФБиХ су за прва три мјесеца ове године уплатили 1.323.870.559 КМ јавних прихода, што је у односу на исти период прошле године, када су јавни приходи износили 43.011.503 КМ, више за 3,36 одсто.

У саопштењу Пореске управе ФБиХ наведено је да је наплаћено 110.466.988 КМ пореза на доходак и заосталих прихода од пореза физичких лица, 99.983.594 КМ пореза на добит, 16.451.924 КМ пореза на промет непокретности и права, те 13.878.184 КМ пореза на имовину, насљеђе и поклон.

Наплаћено је и 166.929.950 КМ таксе и накнаде, 10.568.927 КМ казни и чланарина у износу од 1.929.661 КМ.

Од почетка јануара до краја марта наплаћени су доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноси за случај незапослености у укупном износу од 902.744.345 КМ.

Према службеним подацима Пореске управе ФБиХ на дан 31. марта, на подручју ФБиХ инсталисано је укупно 86.056 фискалних уређаја путем којих је у марту евидентиран укупан промет у износу 3.698.128.586 КМ.

Пореска управа Федерације БиХ позива све обвезнике да послују легално и да сваки појединачно остварени промет евидентирају преко фискалног уређаја и купцу издају рачун.

Издавањем рачуна обвезници неће бити изложени изрицању санкција и мјера као што су привремено затварање објеката и плаћање високих новчаних казни, наводи се у саопштењу.