Укупан број туриста у Федерацији БиХ у марту 2021. године износио је 24.926 што је за 48 посто више у односу на март 2020. године, а у односу на фебруар 2021.године мање је за 18,6 посто. Учешће домаћих туриста било је 57,1 посто, а страних туриста 42,9 посто.

У марту ове године туристи су у Федерацији БиХ остварили 51.055 ноћења што је за 55,3 посто више у односу на март 2020. године, а у односу на фебруар 2021. године мање је за 15,7 посто. Учешће домаћих туриста у укупно оствареном броју ноћења било је 50,5 посто, а страних туриста 49,5 посто.

Према врсти смјештајног објекта највећи број ноћења је остварен у оквиру врсте Хотели и сличан смјештај са учешћем од 94,9 посто.

У структури ноћења страних туриста највише ноћења остварили су туристи из Уједињених Арапских Емирата (25,1 посто), Србије (13,6 посто), Хрватске (11,6 посто), Турске (5,4 посто) и Црне Горе (4,6 посто) што је укупно 60,3 посто. Туристи из осталих земаља остварили су 39,7 посто ноћења, подаци су Федералног завода за статистику.

Број расположивих кревета у марту 2021. године у ФБиХ износио је 22.998 што је за 13,1 посто више у односу на март 2020. године. Нето стопа искориштености кревета за врсту Хотели и сличан смјештај на подручју Федерације БиХ износила је 7,8 посто.