Кризни штаб Федералног министарства здравства донио је Наредбу која ће се примјењивати од 31. маја 2020. по којој је дозвољено јавно укупљање људи на одређеном простору, али не више од 100 људи у затвореном простору и не више од 300 људи на отвореном простору.

Сва окупљања унутар наведених ограничења морају се одвијати у простору који омогућујава обвезну физичку дистанцу од најмање два метра између особа (осим чланова истог домаћинства).

Ради смањивања ризика од инфекције КОВИД-19, као и заштите особног здравља, за вријеме окупљања потребно је обвезно придржавање препорука Завода за јавно здравство у Федерацији БиХ (хигијенско-епидемиолошких мјера).

Наредбом је дозвољен рад пословним субјекатима, уз праћење опћих и специфичних препорука ради сигурности особља и клијената у контексту КОВИД-19 болести, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

У здравственим установама, без обзира на облик власништва, као и приватним праксама, обвезно је придржавање стриктних мјера за превенцију и контролу инфекције и праћење опћих и специфичних препорука ради сигурности особља и пацијената у контексту КОВИД-19 болести.

Дозвољено је пружање услуга у угоститељским објектима у отвореном и затвореном простору – само сједећа мјеста, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

У угоститељским објектима, и то само на отвореном (баштама и терасама) дозвољена је употреба и конзумирање наргила, уз обвезну промјену једнократног наставка и једнократног цријева.

Наредбом је забрањен рад ноћним клубовима и дискотекама.

Дозвољено је одржавање спотских такмичења, али без присуства публике, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Такођер, дозвољено је одржавање тренажних процеса спортиста свих спортских клубова, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Дозвољене су посјете и излазак штићеницима у установама социјалне заштите и казнено-поправним заводима. Посјете у установама социјалне заштите за збрињавање и смјештај старијих особа одвијају се у вањском простору, максимално двије особе у посјети, уз обвезно одржавање физичке дистанце и ношење маски.

Дозвољен је и пријем нових штићеника у установама социјалне заштите уз услов да је претходно проведена мјера изолације од 14 дана и тестирање на КОВИД-19 након истека рока од 14 дана изолације које мора резултирати негативним тестом. Наведено се примјењује и код премјештаја штићеника из једне установе у другу, односно у случају премјештаја штићеника из здравствене установе у установу социјалне заштите. Обвеза је установе социјалне заштите осигурати простор за самоизолацију.

Обвезно је ношење заштитних маски у затвореном јавном простору, као и у отвореном јавном простору, уколико на отвореном простору није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра између особа.

Дозвољен је рад градског, приградског и међуградског пријевоза уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Забрањен је рад основних, средњих школа и факултета, са изузетком вјежби и практичног рада на факултетима, одбране дипломских и магистарских радова, те докторских дисертација, као и практичног рада у средњим струковним школама, одржавање приправничког и специјалистичког односно субспецијалистичког стажа здравствених дјелатника у здравственим установама, те другим институцијама у којима се стаж обавља, полагање стручних, специјалистичких и субспецијалистичких испита здравствених дјелатника, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Микробиолошко-лабораторијску дијагностику-реал тиме ПЦР за детекцију САРС-ЦоВ-2 обављат ће лабораторије здравствених установа верифициране од стране Федералног министарства здравства, као и Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву – Лабораториј за молекуларно-генетичка и форензична испитивања, који је акредитиран за молекуларно-дијагностичка испитивања сукладно БАС ЕН ИСО 17025-2006. стандардом, као подршка јавном здравственом сектору.

Препоручује се свим становницима Федерације БиХ да не путују у земље погођене новим коронавирусом (КОВИД-19), односно у земље са високом инциденцом КОВИД-19, због повећања ризика од уношења новог коронавируса у Федерацију БиХ, а што би додатно могло резултирати погоршању епидемиолошке ситуације у Федерације БиХ.

Осим тога, препоручује се свим становницима Федерације БиХ, као и страним држављанима који долазе у Босну и Херцеговину из земаља са присутном КОВИД-19 инфекцијом, посебно из земаља са високом инциденцом КОВИД-19, обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Дозвољено је кантоналним штабовима министарстава здравства увођење и рестриктивнијих мјера спрам процјене епидемиолошке ситуације у кантону, односно опћини, уз претходну сугласност Кризног штаба Федералног министарства здравства.

Провођење наредби контролисат ће организатори јавних окупљања, менаџмент пословних субјеката и установа, као и инспектори у Федералној и кантоналним управама за инспекцијске послова, те надлежни односно овлаштени опћински и градски инспектори.

Наредба је донесена с роком важења од 14 дана рачунајући од дана почетка примјене, а након истека ток рока задужује се Кризни штаб Федералног министарства здравства да сагледа комплетну епидемиолошку ситуацију КОВИД-19 у Федерацији БиХ и сачини процјену ризика, а ради разматрања могућности и потребе измјене мјера утврђених том наредбом, те након тога одлучи новом наредбом о мјерама које се подузимају и у којем року.

Поменута наредба ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 31. маја 2020.

На данашњој журној сједници Владе Федерације БиХ, на приједлог Федералног штаба цивилне заштите донесена је Одлука о проглашењу престанка стања несреће узрокованог појавом коронавируса на подручју ФБиХ, саопћено је из Федералног министарства здравства.