У Федерацији БиХ у августу је остварен приход од индиректних пореза у износу од 206,6 милиона КМ, што је за 32,6 одсто мање у односу на исти мјесец 2019. године.

У поређењу са наплатом у јулу забиљежен је пад већи од 32 одсто, саопштено је из Владе Федерације БиХ.

У августу је у буџету Федерације БиХ распоређено 68,6 милиона КМ, што је у односу на август протекле године мање за 33,1 милион КМ.

Укупан дио прихода за расподјелу кантоналним буџетима износио је 97,1 милиона КМ и мањи је за 46,9 милиона КМ.

Расположиви приходи од индиректних пореза за расподјелу општинским/градским буџетима износили су приближно 16 милиона КМ, што је за 7,7 милиона КМ мање у односу на исти мјесец претходне године.

Укупан расположиви дио прихода од индиректних пореза са Јединственог рачуна за осам мјесеци ове године остварен је у износу од приближно 1,693 милиона КМ и за 12,5 одсто је мањи у односу на исти период 2019. године.

У августу је укупна наплата прихода по основу доприноса за пензионо и инвалидско осигурање, за здравствено и осигурање од незапослености износила 289,7 милиона КМ.

Значајно смањење наплате у августу могло би једним дијелом бити и због смањења или потпуног изостанка запошљавања сезонских радника.