Влада Федерације БиХ је, на данашњој хитној, телефонски одржаној сједници, усвојила Програм утрошка с критеријима расподјеле средстава Капиталног трансфера непрофитним организацијама, намијењених установама за збрињавање којима је оснивач Парламент Федерације БиХ, у износу од 3.000.000 КМ.

Средства ће бити расподијељена Установи из дјелокруга социјалне заштите Љубушки, Заводу за збрињавање ментално инвалидних особа Дрин, Заводу за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи, Заводу за збрињавање ментално инвалидне дјеце и омладине Пазарић и Заводу за васпитање мушке дјеце и омладине Сарајево.

Циљ овог програма је развијање постојећих и успостављање нових облика социјалних услуга, те побољшање услова смјештаја за кориснике и рада за упосленике.

Усвојени Програм треба да омогући пружање квалитетнијих услуга смјештаја и стручног рада за 500 особа које бораве и раде у пет установа социјалне заштите на нивоу Федерације БиХ. Такођер, треба да помогне осигурању неопходних инфраструктурних услова за боравак и рад, те социјалном збрињавању и оспособљавању за самосталан живот и рад према преосталим способностима и провођењу радне активности корисника.

Расподјела средстава вршит ће се путем званичне обавијести овим федералним установама. Поступак оцјењивања испуњавања посебних критерија бит ће проведен на основу бодовне шеме коју ће сачинити Федерално министарство рада и социјалне политике, а која че бити доступна свим заинтересованим подносиоцима пријаве.

Средства ће бити додијељивана у три категорије. За набавку сталних средстава предвиђен је максимални износа од 100.000 КМ, за инвестицијска улагања у постојеће објекте до максимално 750.000 КМ и за инвестицијска улагања у градњу нових објеката до максимално 1.500.000 КМ.

У складу с данашњој одлуком, појединачне одлуке о додјели средстава корисницима доноси федерални министар рада и социјалне политике.