Министарство финансија Републике Српске, упоредо са низом мјера реализованим ради заштите становништва и подршке привреди, покренуло је по избијању пандемије процес фискалне консолидације који је подразумијевао израду ребаланса буџета у мају, те ребаланса који ће бити разматран на сједници Народне скупштине идуће седмице.

Фискална консолидација подразумијева усклађивање јавних прихода и јавних расхода до чијег дисбаланса је дошло због пада јавних прихода, прије свега, прихода по основу индиректних пореза, те због значајног раста јавних расхода, превасходно у здравственом сектору и кроз помоћ привреди, саопштено је из Министарства.

Овакав омјер јавних прихода и расхода, кажу из Министарства, подразумијевао је додатно финансирање кроз задуживање, као и снажне уштеде на неким другим расходима.

“На овај начин су одржане ликвидност и солвентност буџета, очуван здравствени систем, сачувани животи и здравље становништва Републике Српске, те је одржан ниво привредне активности”, навели су из Министарства.

С обзиром на то да је у условима пандемије дошло до смањења редовних јавних прихода и пораста расхода, у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, Народној скупштини је предложено да се донесе одлука о одобравању привременог одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалног правила, и то у условима природне непогоде узроковане појавом коронавируса и проглашењем пандемије.

“У складу са нарушеним правилом, предложене мјере се односе на јачање финансијске дисциплине и фискалну консолидацију којим би се буџетски дефицит свео на ниво испод три одсто оствареног бруто домаћег производа”, појаснили су из Министарства.

Из Министарства су додали да, у складу са Законом о фискалној одговорности, под општим фискалним правилима се подразумијевају правило о дугу и правило консолидованог буџетског дефицита.

Прво правило лимитира јавни дуг Републике Српске на начин да на крају фискалне године не може бити виши од 55 одсто оствареног БДП-а у тој години, а друго правило одређује да консолидовани буџетски дефицит на крају фискалне године не може бити виши од три одсто оствареног БДП-а у тој години.

Међутим, из Министарства истичу да је због значајног повећања јавних расхода током ове године усљед санирања посљедица пандемије, као и због велике неизвијесност када ће се она окончати, те значајног пада јавних прихода, дошло до одступања од правила за консолидовани фискални дефицит, али не и до одступања од правила за дуг у Републици Српској у овој години.

“Јавни дуг ће на крају текуће године бити испод 45 одсто оствареног БДП-а у тој години”, тврде у ресорном министарству.