Обавјештавају се корисници права на пензију Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО Републике Српске), који имају пребивалиште на подручју Федерације Босне и Херцеговине (Федерација БиХ), да нису у обавези Фонду ПИО Републике Српске достављати потврду о животу за 2019/2020 годину и наредни период.

Наиме, за кориснике права Фонда ПИО Републике Српске који имају пребивалиште на подручју Федерације Босне и Херцеговине (11.560 корисника) чињеница смрти утврђује се електронском размјеном података са Федералним заводом МИО/ПИО, преко Агенције за идентификационе исправе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА).

Уочено је да већи број корисника, по ранијој обавези и устаљеној пракси, када није функционисала електронска размјена података између носилаца осигурања, и даље доставља потврду о животу, чиме се беспотребно излажу трошковима и непотребној процедури.

Стога Фонд ПИО Републике Српске својим корисницима са пребивалиштем у Федерацији БиХ упућује препоруку да достављање потврде о животу, како би се у наредној години исплата пензије вршила редовно и без престанка, више није потребно.Латиница