Водни инспектор је наложио инвеститору да обустави извођење радова на водотоковима Бјелава и Мала Бјелава код Фоче до прибављања водне сагласности ,а након данашњих протеста Удружења грађана “Бјелава” против градње ових малих хидроелектрана .

Талкођер, републички шумарски инспектор утврдио је да бесправно извршена сјеча шуме на траси приступних путева због чега је Полицијској управи Фоча достављена информација ради утврђивања постојања евентуалне кривичне одговорности, наводе у инспекцији.

Из Републичке управе за инспекцијске послове, у допису упућеном медијима поводом данашњих протеста због градње малих електрана на ријеци Бјелави код Фоче, наводи се да су инспекције у више наврата излазиле на терен и контролисале радове који спадају у геолошка истраживања, за шта инвеститор посједује рјешење Министарства енергетике и рударства РС.

У допису се, између осталог, наводи да је инспекција констатовала да радови на изградњи електрана нису почели, већ да је инвеститор вршио пробијање приступних путева до локација на којима ће се вршити геолошка испитивања, да би водни инспектор 17. јула утврдио да је инвеститор изградио насип којим је промијењен водоток Бјелаве, што је образложио потребом да се измијени главни пројекат за изградњу малих хидроелектрана “Бјелава” и “Мала Бјелава”.

Водни инспектор је наложио инвеститору да обустави извођење радова на водотоковима Бјелава и Мала Бјелава до прибављања водне сагласности за мале хидроелектране “Бјелава” и “Мала Бјелава”.

У допису се наводи да је републички шумарски инспектор утврдио да је извршена сјеча шуме на траси приступних путева, а да до момента инспекцијске контроле Министарство шумарства није дало сагласност инвеститору за промјену намјене шумског земљишта, за шта је раније поднио захтјев.

Инспектор је наложио Шумском газдинству “Маглић” из Фоче да изврши детаљан преглед шуме и евидентира пањеве бесправно посјечених стабала, а Полицијској управи Фоча је достављена информација о утврђеном чињеничном стању ради утврђивања постојања евентуалне кривичне одговорности.

ШГ “Маглић” је упутило обавјештење “Србињепутевима” да обустави све радове на изградњи приступних путева који пролазе кроз парцеле у власништву Републике Српске, а којим газдује ово шумско газдинство, те да му се посјечена дрвна маса стави на располагање.

У Буковици, код Фоче, данас је одржан протест Удружења грађана “Бјелава” против градње малих хидроелектрана на ријекама Бјелава, Мала и Велика Бјелава.