На захтјев федералне министарке околиша и туризма Едите Ђапо, Федерални урбанистичко-еколошки инспекторат је данас извршио инспекцијски надзор код оператора Кром рециклажа д.о.о. Дрвар, поводом депоновања увезеног неопасног текстилног отпада предвиђеног за рециклажу на подручју општина Дрвар и Босанско Грахово.

Инспекцијским надзором је утврђено да Кром рециклажа д.о.о. Дрвар посједује дозволу за управљање отпадом коју је издало надлежно кантонално министарство, те да је 14 шлепера неопасног текстилног отпада увезено и истоварено на више локација.

Констатовано је да отпад није ускладиштен на околински прихватљив начин као и да оператор управља отпадом без надзора.

Такође је утврђено да погон и локација који се помињу у дозволи не одговарају стању на терену, односно, опрема и машине за рециклажу не постоје на локацији ускладиштења отпада. Инспектори су на лицу мјеста узели узорке отпадног материјала ради анализе.

Поступајући инспектори су субјекту надзора наложили да до четвртка, 9. јула 2020., Федералној управи за инспекцијске послове достави детаљан извјештај о увозу и пријем отпада, те локацијама одлагања.

Након увида у затражену документацију, федерални инспектори ће предузети мјере из своје надлежности, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.