Свјетски је дан вјерских слобода. Бранитељи људских права наглашавају значај промовирања толеранције и међусобног дијалога, наглашавајући да је слобода вјере основно право сваког појединца. Тим поводом, с помоћницом омбудсмана Босне и Херцеговине, разговала је Јосипа Милер.

Слобода вјере једно је од темељних људских права али и значајан елемент изражавања идентитета једне особе. У Опћој декларацији о људским правима наводи се да ‘свако има право на слободу мишљења, савјести и вјере”.

О томе да ли су вјерска права у БиХ угрожена, у разговору за БХРТ Емина Халиловић, помоћница омбудсмана БиХ каже да је БиХ као чланица Вијећа Еуропе и Уједињених нација дужна да сваком грађанину осигура поштивање људских права у домену вјерских слобода:

“Важно је истаћи да је БиХ донијела оквирни закон на државном нивоу који третира ово питање и БиХ је донијела оквирно законодавство које је усклађено са међународним стандардима” , те додаје да је БиХ испунила своју обавезу везану за поштивање вјерских права и слобода”, каже Халиловић и додаје да је потребно имплементирати те одредбе.

Када је ријеч о нападимана вјерске објекте, Халиловић каже како на територији БиХ генерално нема кршења вјерских права на начин да вам неко забрањује, осуђује или на било који начин малтретира или спречава да упражњавате своју вјеру. С те стране у БиХ нема проблема.

“Али, било је напада на вјерске објекте, скрнављења гробаља и слично. У таквим ситуацијама омбудсмени су дјеловали, указивали путем саопштења или обраћања институцијама, покретали истражне поступке и увијек смо добијали одговор благовремено и на вријеме и у том сегменту остварена је добра сарадња”.

Додаје како је важно да БиХ као чланица Вијећа Еуропе у свој закон инкорпорирала све међународне стандарде који су важни ка даљем путу БиХ ка ЕУ:

“Јако је важно да Предсјдништво БиХ донесе одлуку за потписивање споразума са Исламском вјерском заједницом БиХ, јер једна већинска вјерска заједница мора имати исти третман као и друге двије већинске вјерске заједнице”, каже Емина Халиловић.