У Нову годину синдикати основног образовања Херцеговачконеретванског кантона пренијели су отворена питања и старе проблеме.

Влада овог кантона није испунила њихов захтјев за повећањем
коефицијента сложености и послова за 10 одсто од 1. јануара 2020.

Ни након одржаног штрајка упозорења прије мјесец дана и најава
ступања у генерални штрајк почетком другог полугодишта, Влада
Херцеговачко-неретванског кантона још није одговорила на њихов
захтјев за одржавањем састанка о повећању коефицијената за плате.
Плата је од 1.1. повећана за 5 одсто по Колективном уговору и то свим
корисницима буџета.

Хоће ли почети настава у другом полугодишту у основним школама у
Херцеговачко-неретванској жупанији још је неизвјесно. Незадовољство просвјетара расте, из владе нема одговора на њихов захтјев за преговорима о повећању коефицијената за 10 посто. Синдикално чланство у школама које изводе наставу на хрватском језику већ се изјаснило о даљњим синдикалним активностима.

Ми смо већ провели референдум преко 95 посто чланства се изјаснило да ће подржати све активности синдиката које будемо водили укључујући и генерални штрајк ако не дође до договора с владом”, каже СЛАВКО ЛАУШ, предсједник Синдиката учитеља ХНК

Синдикалисти тврде како је приликом преговора о Колективном уговору Влада пристала на повећање плаће кроз коефицијенте. Позивају се на закључак, те чланак 35 Колективног уговора у којем стоји да ће се плаћа повећавати кроз основицу и коефицијенте.

Дошао је чин потписивање колективног уговора уз закључак у којем
стоји и утврђивање основице и коефицијената за плаће, и ми знамо да основицу доноси влада ,а коефицијенте у договру са синдикатима”, каже ОМЕР ТИПУРА, предсједник Синдиката основног образовања и одгоја

Из Владе Херцеговачко-неретванске жупаније одговарају како су
уважили захтјеве синдиката и осигурали средства за накнаде за пријевоз, те за исплату правомоћних судских пресуда. Обавезали се се, кажу, Колективним уговором и на повећање плаће од 5 посто кроз идуће три године. Просвјетари напомињу како се повећање односи на све кориснике
прорачуна.

“Захтјев њихов који тешко можемо удовољити јесте повећање
коефицијента, што значи колективни уговор, потписао си га , требаш га поштовати или напустити”, каже НЕВЕНКО ХЕРЦЕГ, премијер ХНК

“Није исто 5 посто на 3 000 марака и на 920 КМ, нека нам Влада
умањи основицу али нека нам врати кроз коефицијенте то је и договорено”, каже СЛАВКО ЛАУШ.

Повећањем коефицијената, истичу, изједначиле би се и плаће упослених у основним и средњим школама према важећем закону о раду, што је уважено у другим дијеловима Федерације БиХ.

“Да би била једнака плаћа за исту стручну с прему то стоји у закону о раду и то нас штити, то ћемо тражити путем штрајка ако буде чланство за то”, каже ОМЕР ТИПУРА

Синдикалисти су незадовољни и брзином исплата судске пресуде по
тужбама. Исплаћују се, тврде, само онима који су пристали на нагодбу с владом. Став Синдиката учитеља је познат, чека се изјашњавање
синдикалног чланства у школама које наставу изводе на босанском језику о томе јесу ли за ступање у генерални штрајк.