Удружење послодаваца, туризма и угоститељства “Хорека” Републике Српске затражило је од предсједника Владе Републике Српске Радована Вишковића да се 1. априла омогући комплетно отварање угоститељских објеката у Републици Српској, а башти 29. марта.

Удружење захтјева да Републички штаб не ограничава радно вријеме угоститељских објеката, већ да се одређивање дужине радног времена препусти штабовима јединица локалне саамоуправе.

Један од захтјева Удружења је да се исплате комплетни порези и доприноси за март ове године, без обзира на њихову висину и 50 одсто плате минималца или мање уколико је радник пријављен на мању сатницу радног времена, укључујући и раднике у угоститељству у смјештајним јединицама.

Захтјевају да се порези и доприноси од 1. априла обрачунавају на износ минималне плате, за плате до износа од 1.000 КМ, а за плате преко тога износа да се порези и доприноси обрачунавају по важећим стопама.

Удружење захтјева доношење уредбе о ослобађању плаћања пореза и доприноса на још три мјесеца за угрожене хотеле, бање и путничке агенције за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Захтјевају и одгоду плаћања рачуна за струју и воду за фебруар и март на 90 дана без затезних камата, те могућност репрограма пореских обавеза из 2020. и 2021. године уз отпис камата на кашњење на период од 24 мјесеца.

Удружење захтјева да Влада Републике Српске омогући преко Инвестиционо-развојне банке Републике Српске намјенске кредите за солвентност привредних субјеката у угоститељском сектору у износу до 25.000 КМ, уз најнижу могућу камату.

Уколико важеће мјере буду продужене након 31. марта, тражи се исплата минималне плате са припадајућим порезима и доприносима, као и текуће трошкове за април, без обзира на број дана који буде укључивао забрану рада.

У допису се подсјећа да је састанак са премијером Вишковићем заказан за петак, 26. марта у 9.00 часова.