Половина путничких агенција и хотела у Хрватској пријављује пад уговорених аранжмана између десет и 40 одсто, показала је друга анкета Хрватске господарске коморе на узорку од ише од 1.300 фирми.

Фирме које су учествовале у истраживању највећим дијелом пословно су повезане управо са регијама Италије које су најугроженије епидемијом коронавируса, Словенијом и Њемачком, а потом и са остатком Италије, Аустријом и осталим европским земљама.

Према најновијој анкети ХГК, три четвртине хрватских фирми (74 одсто) осјећа посљедице коронавируса на пословање, што је раст од осам одсто у односу на претходну анкету проведену прије 10 дана.

Дјелатности у којима више од 90 одсто фирми осјећа посљедице коронавируса на пословање су путничке агенције, превоз и складиштење, пружање смјештаја, припрема и услуживање хране, те пољопривреда, шумарство и рибарство.

Најчешће наведене посљедице кризе односе се на потешкоће са већ договореним пословима – теже се обављају, довршавају или се потпуно отказују, те склапањем нових послова, као и смањеном потражњом на домаћем тржишту.

Негативан податак је и да чак 61 одсто фирми биљежи пад увоза, а 65 одсто пад извоза. Притом микро и мале фирме биљеже пад (и увоза и извоза) у значајно већој мјери од средње великих и великих фирми, што значи да мање фирме трпе веће посљедице од епидемије коронавируса.