Осјечки Жупанијски суд је као неосновану одбио жалбу праснажно осуђеног бившег челника Динама Здравка Мамића, поднесену на рјешење о упућивању на издржавање затворске казне, извијестио је суд.

Како наводи Индеx.хр Судско вијеће је утврдило да је судац извршења правилно донио и образложио своје рјешење и да је исто донесено у складу са законским одредбама и у року од осам дана од примитка пријеписа пресуде.

Тиме је рјешење суца извршења о упућивању Здравка Мамића у центар за дијагностику затвора у Загребу постало правомоћно, а осуђеник Мамић је обавезан да се до конца дана 14. маја 2021. јави у наведени центар ради издржавања казне затвора по правоснажној пресуди осјечког Жупанијског суда, приопћио је суд. Ако се не јави, бит ће расписана потјерница.

Око молбе Здравка Мамића за извршење казне у Босни и Херцеговини вијеће је заузело став да она нема суспензиван карактер те да не спрјечава суца извршења да поступа у складу с одредбама Закона о извршавању казне затвора.

Након отправка одлуке вијећа судац извршења ће молбу Здравка Мамића за уступање извршења казне затвора у БиХ доставити Министарству правосуђа и управе као надлежном тијелу за одлучивање, наводе на осјечком Жупанијском суду.