Хрватска агенција за пољопривреду и храну извијестила је данас да се с тржишта повлачи производ Рижино уље – РИЗИ, подријетлом из Тајланда, а које увозе твртке Пекиншка патка из Самобора и Пан Азија из Загреба.

“Министарство пољопривреде обавјештава потрошаче о опозиву производа Рижино уље, трговачког назива РИЗИ, 500 мл, најбоље употријебити до 09.03.2021., ради утврђене повећане количине глицидил естера”, наводи се у приопћењу.

Производ, како се наводи, није у складу с Уредбом Комисије од 19. просинца 2006. године о утрвђивању највеће допуштене количине одређених контаминаната у храни.