Јавна предузећа у Федерацији запошљавају око 22.000 људи. Годишњи приходи од пословања износе 4,2 млилијарде КМ годишње, док су укупна дуговања већа од прихода те износе 5,2 милијарде КМ. Анализа ЦЦИ показује како велика већина њих послује изнимно нетранспарентно, са вишком запослених и под тешким утјецајем политике.

“Позицију директора и директорица јавног предузећа обнасало је 46 особа за 14 јавних предузећа за која смо прикупили податке, за 78% њих утврђена је страначка припадност што јасно указује да страначки утјецај на рад јавних предузећа постоји посебно је забрињавајуће да је већина ових особа именована када је странка испред које су именовани чинила власт”, казала је пројектна координаторица ЦЦИ Емина Ћатић.

На основу идентифицираних проблема цивилни сектор заједно са опорбеним заступницима из Заступничког дома и Дома народа ФБиХ израдио је листу препорука за повећање транспарентности и упоставу одговорности и контроле, те смањења политичког утјецаја.

“Транспаретно пословање јавних предузећа: било тко у било којем тренутку, грађанин ФБиХ моће доћи до јавно доступног и ажурираног јединственог регистра, основни подаци, опснивачки акти, управљачка структура, власничка структура, извјештај о раду и финансијски извјештај. Самим тим ћемо се упознати је ли предузеће пословало позитивно или негативно наравно видјети ко је на челу одбора”, истакла је делегаткиња у Дому народа ПФБиХ Мирела Трепанић-Грбешчић.

“Људи морају знати да су смјењиви , ми имамо континуитет да из године у годину јавна предузећа смањују приходе, постају губиташи, а исти људи их воде, основни разлог- превелико и непотребно запошљавање, ми имамо мањак радника и вишак нерадника у свим јавним предузећима”, рекао је заступник у Заступничком дому ПФБиХ Елвир Карајбић.

Оно што је јавности непознато је да 70% извјештаја о раду јавних предузећа уопће није доступно. Санкције за управе јавних подузећа након што извјештаји о раду падну на федералном парламенту не постоје, а нека од подузећа служе и као страначке касице из којих се граби и запошљава по жељи оних који у том тренутку имају контролу.