Предсједник Федерације БиХ Маринко Чавара позвао је Владу ФБиХ да именује равнатеља Федералне управе полиције сукладно достављеној листи од Неовисног одбора Парламента ФБиХ.

“Поштовани, након што сте на 273. редовитој сједници Владе Федерације БиХ, одржаној 8. српња 2021. године, одлучили не именовати равнатеља Федералне управе полиције, дужност ми је позвати Вас да рад Владе ФБиХ вратите у оквире Устава и закона Федерације БиХ.

Подсјећам Вас да сте сукладно чланку 55. ставак 2. Закона о унутарњим пословима Федерације БиХ, били дужни извршити именовање равнатеља Федералне управе полиције у року од 30 дана од дана пријема Листе кандидата коју је сачинио и дана 16. травња 2019. године, путем Министарства доставио Неовисни одбор Парламента ФБиХ.

Влада ФБиХ након двије године и скоро три мјесеца доноси Закључак број: 1132/2021. којим се наводи да нити један кандидат с Листе кандидата који испуњавају све увјете Јавног натјечаја није добио подршку Владе Федерације, те да није именован равнатељ Федералне управе полиције. Закључком се такођер даје препорука Неовисном одбору Парламента ФБиХ да поништи проведени Јавни натјечај и убрза процедуру понављања натјечаја.

Доносећи претходно наведени Закључак, Влада ФБиХ поставља се изнад закона, уз то наводећи и Неовисни одбор да такођер поступи супротно одредбама закона и распише поновни Јавни натјечај.

Чланак 55. ставак 1. Закона о унутарњим пословима Федерације БиХ гласи: ‘Влада Федерације именује равнатеља полиције на темељу листе из чланка 53. ставак 1. односно ставак 3. овог Закона, коју је утврдио Неовисни одбор.’ Законом о унутарњим пословима Федерације БиХ дефинирано је да се само у случају немогућности сачињавања Листе кандидата од најмање три кандидата који испуњавају увјете натјечаја, Јавни натјечај понавља.

Актом број 01-02-2-233/19 од 14. липња 2019. године, указао сам Вам и на незаконито постављење замјеника равнатеља Федералне управе полиције за вршитеља дужности равнатеља Федералне управе полиције, из разлога што је исто супротно одредбама чланка 41. ставак 3. Закона о унутарњим пословима Федерације БиХ, којим је дефинирано да равнатељ полиције и федерални министар не могу бити из истог конститутивног народа. Влада ФБиХ ништа није подузела да би се постављење вратило у оквире закона, тако да још увијек имамо ситуацију да су федерални министар унутарњих послова и вршитељ дужности равнатеља Федералне управе полиције из истог конститутивног народа.

Обзиром да сте обвезни поштивати Уставом и законима ФБиХ дефиниране мјеродавности, међу којима је прва провођење политике и извршавање закона федералне власти, то од Вас тражим да извршите именовање равнатеља Федералне управе полиције сукладно достављеној Листи од стране Неовисног одбора Парламента ФБиХ. У супротном, сносите одговорност за кршење закона и уништавање повјерења спрам институција Федерације БиХ”, стоји у допису, приопћено је из Уреда предсједника ФБиХ.