Порезни обвезници Федерације БиХ у периоду јануар – јуни ове године уплатили су 2.446.401.631 КМ јавних прихода за које је надлежна Порезна управа Федерације БиХ (ПУ ФБиХ), што је у односу на исти период 2019. године мање за 162.379.150 КМ, или за 6,22 посто.

У јуну ове године је укупно наплаћено 389.594.008 КМ, што је у односу на мај ове године више за 5.355.102 КМ или за 1,39 посто.

У структури директних пореза за период јануар –јуни ове године: порез на доходак наплаћен је у износу 202.701.755 КМ, порез на добит наплаћен је у износу 185.098.204 КМ, накнаде и таксе наплаћене су у износу 171.985.840 КМ, посебне накнаде наплаћене су у износу 103.821.991 КМ, порез на имовину наплаћен је у износу 48.345.170 КМ, новчане казне у износу 21.867.575 КМ, а остали порези наплаћени су у износу 216.831 КМ.

У периоду јануар – јуни ове године наплаћени су доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноси за случај незапослености у укупном износу од 1.710.283.225 КМ.

У структури доприноса за период јануар – јуни 2020. године наплаћени су: доприноси за ПИО/МИО у износу 951.968.850 КМ, доприноси за здравствено осигурање у износу 679.307.155 КМ, те доприноси за осигурање за случај незапослености у износу 79.007.220 КМ.

Порезна управа је саопћила да је укупан број запослених у Федерацији БиХ 29. јуна ове године по пребивалишту осигураника био 518.584. Од почетка пандемије, у Федерацији БиХ је на 5. маја ове године забиљежен најмањи број запослених и био је 507.607. У међувремену број запослених се повећао и 29. јуна број запослених (према пребивалишту осигураника) већи је за 10.977, саопћено је из Порезне управе Федерације БиХ.