ЈП Аутоцесте ФБиХ наводе да рјешења за тунел Храњен, гдје су обустављени радови, неће узимати у обзир политиканства која нису усмјерена ка циљу, а то је завршетак пројекта.

За завршетак изградње тунела Храњен струка ће бити та која ће дати рјешења која ће интересе
заједнице имати на уму. Рјешења неће узимати у обзир политиканства која нису усмјерена ка циљу а
то је завршетак пројекта, наводе из ЈП Аутоцеста ФБиХ.

То је интерес шире заједнице који превазилази ускостраначке борбе.

Када је у питању тренутно стање, ЈП Аутоцесте ФБиХ је утврдило непобитне чињенице. Евидентно је
кашњење и недостатак средстава, јер за преосталих 7,5 мјесеци колико је остало уговорног рока није
могуће реализирати преосталих цца 70% физичког обима, нити је то могуће финансирати преосталим
новчаним износом од 2.131.193,80 КМ.

Оно што слиједи је припрема за расписивање новог тендера за избор извођача радова у договору с
Владом ФБиХ и у складу са важећом регулативом, што би омогућило наставак радова са мањим
ризиком у односу на раније стање.

Ново руководство ЈП Аутоцесте ФБиХ је због професионалне и моралне обавезе урадило цјеловиту
анализу у циљу утврђивања чињеница и све даље кораке за рјешење овог проблема, укључујући и
утврђивање степена евентуалне одговорности свих судионика пројекта, те могућности наставка
реализације пројекта, наводе из ЈП Аутоцеста ФБиХ.