Ћирине пруге, која је некад за дијелове јужне Херцеговине значила живот, нема дуже од 40 година, а на њеном мјесту изграђена је и уређена атрактивна бициклистичка стаза. Након те фазе учесници пројекта, који финансира и Европска унија, наставили су са додавањем вриједности, стварањем нових производа и услуга те едукацијом особља које ће дочекивати туристе који одлуче посјетити овај мање познат дио Херцеговине. Пројекат је замишљен да споји окружење, културу, историју и гастрономију и понуди их посјетиоцима кроз јединствен пакет услуга.

Обједињевање понуде на овој бициклистичкој стази води Редах са циљем диверзификације туризма на рурална подручја која имају што понудити али не могу то направити сами. Стаза обухваћа УНЕСЦО-ом заштићене локалитете попут Почитеља, некрополе Радимља и шпиље Вјетренице, а на путу према њима, план је имати што више квалитетних туристичких објеката.

ИВИЦА СИВРИЋ, директор Регионалне развојне агенције за економски развој (РЕДАХ)

За приватни сектор ћемо организовати школу руралног туризма, с њима ћемо развити одређен број производа, цертифицират ћемо по “bike friendly” стандарду,одређен број објеката. Желимо све те резултате које ћемо постићи до тог времена промовисати на конкретан начин, на терену, увезивајући јавни, приватни и невладин сектрор нудећи туристима домаћим и страним одређене производе и врсте услуга.

Опћина Равно једна је од најуспјешнијих по броју реализираних пројеката, а кроз овај планирају постати регионални предводници у руралном туризму.

АНДРИЈА ШИМУНОВИЋ, начелник Општине Равно

Са проширењем свих оних садржаја што ми покушавамо, а то је управо смјештај, не само у објектима које сада имамо, екслузивно старе жељезничке станице, у Равном и Завали, сад покушавамо и на рурална господарства, са обитељиским господарствима, кућама за одмор и гастро понудом, оном домаћом а предност нам даје и близина окружења, и Дубровника и близина Јадрана.

У овој фази пројекта, планира се освјетљавање неколико локација како би биле видљиве ноћу, привлачније на фотографијама за друштвене мреже, али и да им се дода вриједност те продузи вријеме у којем су допступне гостима. Освијетљена ће бити кула у почитељу, трг у чапљини те некропола Радимља код Стоца.

МАЈА ЛОПИН, директор Ј.У. “Радимља”, Столац

Ради се сада на пројекту илумниације, нама је циљ да у љетно доба некропола не буде само мјесто посјете и задржавања по дану него да постане једна позорница. Имат ћемо увијек освијетљену некрополу, самим тиме је заштићујемо, а даљњи искорак је да она постаје мјесто које ће примати у љетним и прољетним мјесецима посјетитеље који воле умјестност или књижевност, јер она пружа више могућности, од оних које смо досада пружали.

Крајеве који су дуго били пасивни и из који се посљедњих дестељећа народ одсељавао ова нова туристичка рута требала би ревитализирати. Такио би се туристи, посјетитељи, бициклисти и сви остали знатижељници могли упознати како са културним и повијесним наслијеђем, тако и са врло богатим домаћим гастро и еколошки узгојеним производима.