Члан Предсједништва БиХ Шефик Џаферовић упутио је данас Уставном суду БиХ захтјев за оцјену уставности Закона о техничким прописима РС, с приједлогом да се наведени закон укине, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Наведени захтјев се односи на неусклађености одредби оспораваног закона са одредбама Устава БиХ које се односе на успоставу јединственог тржишта на цијелој државној територији, људска права и основне слободе, међународне стандарде и недискриминацију.

У Захтјеву за оцјену уставности се, између осталог, наглашава да је Закон о техничким прописима Републике Српске у супротности са државним Законом о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености, те да се њиме успоставља неуставни, паралелни систем инфраструктуре квалитета.

Његовим одредбама игноришу се прописи и стандарди на нивоу БиХ, разграђује њено унутрашње тржиште и различито третирају права грађана на начин да се даје предност правним особама регистрованим на територији ентитета РС.

Дјелотворно средство за осигурање права на слободу кретања роба и услуга, слободну тржишну привреду у Босни и Херцеговини, забрану дискриминације и успоставу функционалног економског поретка јесте уклањање прописа који то онемогућава.