Влада Републике Српске одобрила је 1.605.101 КМ за потпуну и дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1.226 радника из 22 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

Износ од 1.469.040 КМ одобрен је за потпуну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 241 радника огледног пољопривредног добра “Петар Мркоњић” из Модриче, 60 радника Графичког предузећа “Нова штампа” из Градишке, 13 радника Дрвне индустрије из Калиновика, 66 радника “Чајавец професионална електромеханика” из Бањалуке, 19 радника “Чајавец просторна техника” из Бањалуке, 31 радника Земљорадничке задруге “Пољопривредник” из Братунца, те 113 радника ОЈП за комуналне послове “Комунал” из Петрова.

Овај износ обухвата и дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 663 радника Предузећа за производњу конфекције и промет “Младост” из Мркоњић Града, саопштео је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Износ од 136.060 КМ предвиђен је за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 20 радника из 14 предузећа који су се пријавили на јавни позив Фонда ПИО Републике Српске, отворен до 31. децембра, а који са уплатом ових средстава стичу услове за старосну пензију.

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури, којим су уређени услови и начин стицања тих статуса, њихова права и обавезе, вођење евиденције, обезбјеђивање средстава, те друга питања која су значајна за ову категорију.

“Лица која на основу општих и посебних услова стекну статус самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури постаје обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање, осигурање од незапослености и дјечје заштите”, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

У саопштењу се додаје да лице које има утврђен статус самосталног умјетника или самосталног стручњака у култури под одређеним условима остварује право на рефундацију средстава уплаћених на име доприноса из буџета Републике Српске.

Министарство просвјете и културе ће водити регистре самосталних умјетника и самосталних стручњака у култури, а министар ће донијети правилнике о вођењу регистра.

Влада Српске је донијела и Уредбу о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају и пружању аеродромских услуга за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.

Уредбом се уређују услови и исправе за доказивање њихове испуњености и друга питања од значаја за поступак додјеле средстава привредним субјектима који се баве јавним превозом лица у друмском саобраћају и пружању аеродромских услуга за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.

“Циљ доношења ове уредбе је пружање подршке у периоду од септембра до децембра 2020. године за одржавање ликвидности привредних субјеката који имају финансијски губитак због посљедица пандемије вируса корона”, појашњава се у саопштењу.

Влада је дала сагласност на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1. јула до 30. септембра ове године у износу од 125.000 КМ.

Одобрена средства биће дозначена Јавној установи Дому за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић” на име финансирања пројекта под називом “Подизање квалитета пружања стручних услуга у институцијама за дјецу без родитељског старања”.