Након све чешћих убојстава уз упорабу оружја, истраживали смо како и на који начин су грађани Босне и Херцеговине постали власници оружја. Према подацима Центра за сигурносне студије, грађани Босне и Херцеговине у приватном власништву посједују око 350 тисућа комада легално купљеног ватреног оружја. Проблем је илегална куповина оружја, које се најчешће и користи у кривичним дјелима.

Илегална куповина ватреног оружја, односно црно тржиште, представља сигурносну пријетњу. Из Центра за сигурносне студије кажу како управо оружје које није купљено легалним путем и које није уредно пријављено чуварима закона, најчешће је кориштено у извршењу кривичних дјела.

“Оно што представља опасност за грађане Босне и Херцеговине је нелегално посједовање оружја, гдје, према неким процјенама, имамо око 800.000 комада у посједу грађана. Оружје којим се почине кривична дјела је 95 посто нелегално и оно представља велики сигурносни проблем”, рекао је Денис Хаџовић, директор Центра за сигурносне студије.

Легално право на власништво ватреног оружја остварују физичка и правна лица са навршениих 21 годину и у складу са законом о набављању, држању и ношењу оружја и муниције у Кантону Сарајево. Неопходно је навести разлоге кориштења, приложити потврду да се не води кривични поступак, те да потенцијални власник оружја у претходне двије године од подношења захтјева за посједовање оружја није кажњаван.

У власништву грађана БиХ 350.000 комада ватреног оружја

“Поред тих општих, имамо посебне услове за набавку оружја физичком лицу, а то је да се на здравственом прегледу утврди да је лице здравствено способно за држање и ношење оружја и да располаже техничким знањем за правилно руковање оружјем, као и да познаје прописе који се односе на држање, чување и ношење оружја. Дакле, треба проћи одређен вид обуке”, каже Мирза Хаџиабдић, портпарол МУП-а Кантона Сарајево.

Након завршених свих провјера, уз приложено одобрење полицијске управе остварује се право на куповину оружја.

“На основу тог одобрења купује се тражени модел оружја и након куповине оружја, наше привредно друштво је дужно да у року од осам дана обавијести надлежну полицијску станицу о куповини оружја”, каже Јасмин Кујовић.

Законом је јасно дефинирано да се ватрено оружје треба држати у сефовима, како не би дошло до злоупотребе. У случају кршења, ватрено оружје се одузима. С друге стране, за нелегално посједовање ватреног оружја предвиђена је затворска казна од шест мјесеци до три године затвора.