Цијене производа и услуга за личну потрошњу у БиХ, мјерене индексом потрошачких цијена, у октобру су односу на септембар ове године у просјеку забиљежиле раст за 0,8 посто.

Према подацима Агенције за статистику БиХ, у октобру у односу на претходни мјесец, храна и безалкохолна пића у просјеку су били скупљи за 0,1 посто. За толико су били скупљи и здравство, комуникације, образовање, те ресторани и хотели, док су одјећа и обућа поскупјели за 1,8 посто, а становање, вода, електрична енергија, плин и други енергенти за 4,9 посто.

У просјеку су намјештај и кућански уређаји били јефтинији за 0,3 посто, пријевоз, те рекреација и култура за 0,2 посто, а остала добра и услуге за 0,1 посто.

Ниво цијена у октобру ове, у односу на исти мјесец прошле године, виши је за 0,1 посто.