У Требињу тренутно раде Академија ликовних умјетности, Факултет за производњу и менаџмент, те Виша школа за хотелијерство и угоститељство.

Некадашње идеје да у Требиње буду отворени Агромедитерански и Архитектонски факултет, до данас нису реализоване.

Студенти требињских факултета кажу да би морала постојати могућност да се у овом граду отворе још неки факултети, како би средњошколци имали избор, али наводе и неке друге разлоге да Требиње постане универзитетски центар.

ВАЊА АТЕЉЕВИЋ, студент Факултета за производњу и менаџмент

То би било важно за Град и регион уопште, јер прије свега млади људи данас немају финасија и слично, требали би да имају више избора за студирање, поготову Град као што је Требиње који се развија

АНЂЕЛА ТАСОВАЦ, студент Факултета за производњу и менаџмент

Мислим да Требиња треба постати универзитетски центар и да би то проузроковало већи одзив наших грађана тиме би се повећао број образованих људи, а тако би привукли и стране државаљане и тиме би Требиње уздигли на неки већи ниво

Како би се стигло до универзитетског центра, декан Факултета за производњу и менаџмент Душан Јокановић каже да су потребне године и године преданог рада. Уједно тврди да Требиње јесте мали универзитетски центар у оквиру Универзитета Источно Сарајево., са ова два факултета и једном вишом школом

ДУШАН ЈОКАНОВИЋ, декан Факултета за производњу и менаџмент

Оснивање универзитета и бивствовање центра универзитета у једном граду као што је Требиње један подухвал који захтјева огромну елаборацију, координацију и синхронизацију између високошколских установа струке Министарства науке и технологије и локалне заједнице.

ВЕСЕЛИН БРКОВИЋ, декан АЛУ Требињe

Сваки говор о универзитеу требао би заправо да буде говор о развоју једне земље, због тога се о овако озбиљним питањима не би могло говорити без једне озбиљне стручне анализе која би требала да да одговор на питање шта, зашто и како да би могли говорити нешто прецеизније о томе требамо говорити о томе који нама факултети требају.

Бивши професор на Пољопривредном факултету у Сарајеву Борко Сорајић истиче да постоје све могућности за отварање једног мањег универзитеског центра, а он се посебно осврће на пољопривреду, јер овај просотор Херцеговине има одличне потенцијале за тако нешто.

БОРКО СОРАЈИЋ, професор биотехничких наука

Пољопривредна производња је овдје одувијек била од сточарства, а сами положај Требиња и јужног дијела опредјељује за агормедитеранске културе , односно производња грожђа, вина итд…

Идеја о отварању Пољопривредног факултета, затим архитектонског, медицинског, прије Фоче остало је мртво слово на папиру. Иако је то захтјеван посао, резултати би били видљиви. Требиње као акадмески центар би засигурно био велики искорак за Град,а капацитети постоје.