Објaвљени су резултати и препоруке међународног ПИСА истраживања у организацији Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ.

Ове године објављују се резултати из 2018. године. Од 79 земаља БиХ је заузела 62. мјесто.

Од земаља региона најбоља је Словенија која је заузела 21. мјесто, 29. Хрватска, Србија 45, Црна Гора 52. Сјеверна Македонија и Албанија су заузеле ниже мјесто од БиХ.

Прва два мјеста заузимају Кина и Сингапур.

О резултатима сте могли уживо пратити на БХТ1 и фацебоок профилу:


Шта је ПИСА?

ПИСА је највеће свјетско истраживање у образовању у којем је до сада судјеловало преко миллион ученика. Проводи се сваке треће године, под покровитељством Организације за економску сурадњу – ОЕЦД, почевши од 2000. године. У сваком циклусу све је већи број земаља које судјелују у ПИСА-и, а међу 79 земаља које су судјеловале у задњем циклусу – ПИСА 2018, први пут је била и Босна и Херцеговина. Резултати истраживања ПИСА 2018 објавит ће се 3.12.2019. у свим државама учесницама.

Шта мјери ПИСА?

ПИСА мјери функционално знање, вјештине и компетенције ученика, односно њихову способност за рјешавање проблема, те нам указује колико је знање које ученици посједују примјењиво у даљњем животу. Управо зато, ПИСА се проводи међу петнаестогодишњацима, помажући нам сазнати у коликој су мјери ученици након завршеног обавезног образовања припремљени за наставак школовања, укључивање у процес рада и активно судјеловање у друштву. Осим о знању и вјештинама ученика, ПИСА прикупља податке о индивидуалним, школским и системским факторима који имају утјецај на постигнућа ученика и пружа индикаторе тренда. Узорак истраживања чини репрезентативни узорак петнаестогодишњих ученика.

Зашто је квалитетно образовање битно?

Свијет се убрзано мијења. Млади који се школују данас требали би кроз квалитетан образовни систем придобити знања, вјештине и компетенције којима ће одговорити на друштвене и економске изазове будућности, те бити оспособљени за будућа тржишта рада.

Зашто је ПИСА важна?

ПИСА даје прилику образовним властима да добију објективне и мјерљиве показатеље стања у образовним системима и успјешности образовних политика, све то у међународном контексту. Многе државе које теже напретку (попут Њемачке, Норвешке, Естоније, Словеније, Сингапура) континуирано врше побољшања својих образовних система на основу показатеља међународних истраживања. ПИСА истраживање обухваћа 90 посто свјетске економије и представља један од индикатора за економски развој. Сматра се да је ПИСА „рудник података“ чија примјена може унаприједити пут ка будућности једне земље.

Како изгледају ПИСА задаци?

ПИСА испитује знања и компетенције петнаестогодишњака из читалачке и математичке писмености, те писмености из природних наука. Задаци се не базирају на апстрактним подацима, нити на школским плановима и програмима, већ на примјерима и проблемима из стварног свијета и свакодневног живота. На примјер: аплицирање математичких операција у грађевинарству, сналажење на мапи, израчунавање километраже и брзине путовања, тумачење упутстава за употребу или декларација на производима, разумијевање природних процеса, разумијевање информативних текстова из медија итд… Осим задатака у којима судјелују ученици, дио истраживања обухваћа и педагошко и руководеће особље школа.

Да ли је ПИСА такмичење у знању између земаља?

Не, ПИСА није такмичење између земаља. То је велико истраживање које прати трендове кроз вријеме, даје резултате успоредиве на међународном нивоу и омогућава да земље, економије и образовни системи уче једни од других. ПИСА даје увид у климу у образовању и даје мјерљиве показатеље успјешности образовних политика. Сваки циклус ПИСА истраживања резултира не само бројчаним подацима, већ и конкретним препорукама за сваки од образовних система понаособ. Тако ће и образовне власти у Босни и Херцеговини, као продукт ПИСА 2018 истраживања, добити препоруке како унаприједити образовне политике.

Колико кошта учешће у ПИСА истраживању?

За судјеловање у ПИСА истраживању потребно је платити улазницу, те подмирити трошкове проведбе. Прерачунато на број ученика кроз три године школовања, Босна и Херцеговина је за ПИСА 2018 издвојила 1 КМ по ученику. Највећи дио трошкова подмирен је захваљујући подршци међународних партнера.

Ко проводи ПИСА истраживање у БиХ?

Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ (АПОСО) проводи ПИСА и остала међународна истраживања у БИХ (ТИМСС и ПИРЛС). У овом процесу, поред надлежних министарстава образовања, подршку су дали међународни партнери: Амбасада САД-а у БиХ, УНИЦЕФ у БиХ, Амбасада Норвешке, Делегација ЕУ у БиХ, Мисија ОСЦЕ-а у БиХ, Саве тхе Цхилдрен и Фонд отворено друштво.

Босна и Херцеговина има 12 министарстава надлежних за образовање, те још два која координирају ову област – како је могуће покренути било какве промјене у тако децентрализираном устројству?

Босна и Херцеговина није једина држава са сложеним уређењем. Примјери Швицарске, Белгије, Њемачке па чак и САД нам говоре како се синергијом, без обзира на различите надлежности, може осигурати квалитет

Шта након што сазнамо резултате ПИСА 2018?

АПОСО с партнерима ради на многим областима у циљу реализирања ПИСА препорука. Након презентације извјештаја услиједит ће дисеминација на терену и рад са свима онима који могу изравно допринијети реализацији препорука. С друуге стране, ученици, родитељи, просвјетни радници и цјелокупна јавност у Босни и Херцеговини, имају право захтијевати квалитетно и сврсисходно образовање, јер темељ сваког успјешног друштва је улагање у младе.