Свеучилиште у Мостару успјешно је имплементирало аутентикацијску и ауторизацијску инфраструктуру у своје услуге, чиме је постало прва институција у Босни и Херцеговини с имплементираним електроничким идентитетом за своје студенте и наставнике.

Аутентикација и ауторизација при приступу услугама остварује се помоћу електроничких идентитета који су креирани за све студенте и наставнике Свеучилишта у Мостару.

Особа може имати само један електронички идентитет и тај исти идентитет користи се за приступ услугама Свеучилишта као што су Информацијски сустав Свеучилишта (ИСС), сустав за е-учење СУМоодле, мобилна апликација Свеучилишта, едуроам… Све ове услуге бит ће омеђене ССО (сингле сигн-он) услугом што значи да се пријавом у једну услугу аутоматски пријављује и у све остале. Важно је нагласити да је ову услугу СУМИТ имплементирао уз помоћ свог стратешког партнера Свеучилишног рачунског центра Свеучилишта у Загребу (Срце), приопћено је са Свеучилишта у Мостару.

Електронички идентитет представља скуп података о појединцу који се користи за потребе аутентикације (провјере идентитета) и ауторизације (провјере права приступа) неком ресурсу. Електронички идентитет, уз остале податке, садржи и корисничко име и лозинку који се могу користити за приступ различитим услугама.

Свеучилиште у Мостару планира овај искорак направити и са школама у Босни и Херцеговини које раде по хрватском наставном плану и програму, додаје се у приопћењу.