У сједишту Електропривреде Хрватске заједнице Херцег Босне д.д. Мостар, данас је одржана 39. скупштина Јавнога подузећа Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар на којој је предсједавала Јасмина Пашић, пуномоћница Владе Федерације БиХ у име државнога капитала БиХ.

На Скупштини је разматрано пет точака дневнога реда. Након избора радних тијела, донесена је Одлука о разрјешењу чланова Одбора за ревизију ЕПХЗХБ-а због истека мандата.

Надзорни одбор је прихватио прједлог Повјеренства за одабир и предлагање нових кандидата за чланове Одбора за ревизију те је тако на Скупштину упућен коначан избор и именовање сљедеће кандидата:

Ведран Смиљанић, дипл. иур.; Славица Аничић, дипл. оец. и Марина Брадара, дипл. оец.

Наведни је приједлог Надзорнога одбора за избор и именовање нових чланова Одбора за ревизију на четверогодишњи мандат данашња Скупштина усвојила и донијела одлуку за њихов избор.

Одлука о разрјешењу чланова Надзорнога одбора ЕПХЗХБ-а Мостар због истека мандата као ни Одлука о избору и именовању чланова Надзорнога одбора ЕПХЗХБ-а није донесена из разлога што овлаштени представник државнога капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине није донио одлуку о давању претходне сугласности за разрјешење чланова Надзорнога одбора, тако је као пуномоћник Владе Федерације БиХ гласао “ПРОТИВ” предложене Одлуке из точке 4. на данашњој Скупштини.

У прописаном законском року, најкасније осам дана од дана објаве Обавијести о сазивању 39. скупштине, овлаштени дионичари нису доставили приједлоге кандидата за чланове Надзорнога одбора, тако да је пуномоћник Владе Федерације БиХ није гласовао по точки 5. данашње Скупштине Друштва.

А због недостататка приједлога кандидата, ЕПХЗХБ није био у могућности израдити гласачке листиће с именима кандидата, тако да дионичари и пуномоћници дионичара данас нису гласовали за избор нових чланова Надзорнога одбора ЕПХЗХБ-а.