Почетком октобра, Уставни суд Босне и Херцеговине прихватио је апелацију ”СА ДАГИТИМ”, правног насљедника предузећа ”Станић инвест”. Шта је приватизација и њена ревизија донијела самом предузећу и радницима ”Фероелектра, а шта Станићима и коме је нанесена штета?

Изненађење и шок реакције су упосленика Фероелектра на нови судски заокрет, уз констатацију: ово је Босна и Херцеговина. 12 година је трајао, како кажу, боравак Станић Инвеста у овом предузећу, судска агонија дугогодишња. Иако су се инвеститори првобитно обавезали инвестирати 22,5 милиона КМ, уложено је 1,6 милиона. Услиједиће пресуде судова нижих инстанци, те раскидање уговора о приватизацији, као и ревизија пресуда коју су затражили Станићи. Посљедња у низу била је одлука Врховног суда Федерације БиХ из 2016. године у корист Агенције за приватизацију Федерације БиХ, потом нова апелација Станића. А онда је још један датум урезан у хронологије постприватизације. Уставни суд Босне и Херцеговине је 4. октобра ове године донио сљедећу одлуку поводом апелације предузећа “Са Дагитим” д.о.о. Крешево:

“Уставни суд је усвојио апелацију апеланта и утврдио повреду права на имовину. Укинута је оспорена пресуда Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине од 28. јуна 2016. године и предмет враћен том суду да донесе нову одлуку у року од три мјесеца”.

“Посебно нас боли то што се у одлуци Уставног суда спомиње да су Станићу угрожена људска права и права на имовину. Интересантно је, требало би питати раднике гдје су људска права радника и права на имовину, који су 12 година се патили, шест година без апсолутно икаквих примања, без уплате доприноса, нису могли да се лијече, нису могли да иду у пензију”, набраја директор Фероелектра Сенад Смајић.

Здрава фирма, објашњавају радници, у накарадној приватизацији дошла је 2004. године у руке Станића. Половином 2016. године Фероелектро дочекала су огромна дуговања и блокирани рачуни. Радници, њих око 60, данас имају примања, али су минимална.

Током неуспјешне приватизације, угашена је основна дјелатност предузећа – трговина. С обзиром на то да су успјели сачувати неке од некретнина, данас се баве њиховим издавањем. Но, Станић је, према тврдњама директора ”Фероелектра”, ставио под хипотеку све некретнине у Сарајеву.

Контакт са апелантом ”Са дагитим”, некадашњим Станић Инвест предузећем, нисмо успјели успоставити. Из Агенције за приватизацију Федерације БиХ добили смо саопштење у којем је, између осталог, наведено:

”…Пресуда којом је усвојен тужбени захтјев Агенције за раскид Уговора о купопродаји државног капитала ,,Фероелектро” д. д. Сарајево, те одбијен противтужбени захтјев туженог, и даље је на снази као правоснажна. Не можемо прејудицирати нову одлуку Врховног суда Федерације БиХ.”

Актуелна дешавања у вези са предузећем ”Фероелектро” показују сву тромост приватизацијског процеса и његове ревизије у Федерацији БиХ, запажа економски стручњак Адмир Чавалић, који такође каже да највећу штету сносе компаније које су биле предмет приватизације, а гдје нису испуњени услови постављени приватизацијским уговором. Нова пресуда Врховног суда Федерације БиХ очекује се у јануару.