У Републици Српској је у прошлој години дошло до повећања цијена цигарета, одвоза смећа и воћа. Повећане су и цијене услуга реакреације и спорта, показују подаци енитетског Завода за статистику.

“Највећи годишњи раст цијена у новембру 2019. године забиљежен је у одјељку алкохолна пића и дуван 5,7 одсто, усљед виших цијена у групи дуван од 7,6 одсто, затим у сектору рекреација и култура 2,6 одсто, због виших цијена у групи услуге рекреације и спорта од 5,8 одсто”.

Више цијене забиљежене су и у одјељку становање 1,3 одсто, усљед повећања у групи услуге одвожења смећа од 9,7 одсто, затим у одјељку храна и безалкохолна пића 1,0 одсто, усљед виших цијена у групи воће од 9,4 одсто, навели су статистичари.

Повећање цијена на годишњем нивоу од 0,9 одсто забиљежено је у здравству, у одјељку ресторани и хотели повећање износи 0,7 одсто, док је у одјељку комуникације забиљежен раст од 0,5 одсто.

Из статистике прецизирају да су од 12 главних одјељака производа и услуга више цијене на годишњем нивоу забиљежене у седам, ниже у четири, док су цијене у једном одјељку остале непромијењене.

Највећи годишњи пад цијена у новембру 2019. године забиљежен је код одјеће и обуће и то за 11,6 одсто због сезонских снижења конфекције и обуће током године, затим превоза од 1,9 одсто усљед нижих цијена моторних возила од 4,9 одсто.

Такође, ниже цијене на годишњем нивоу забиљежене су и код намјештаја, и то од 0,5 одсто и осталих добара и услуга од 0,4 одсто.