Језик је темељ идентитета и културе сваког народа.
Гдје, како и колико се уче језици 17 националних мањина у Босни и Херцеговини, држави три службена језика и два писма?