У Бијељини је одржан састанак шефа Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини Јохана Затлера са креаторима економских политика у БиХ и кључним међународним партнерима. Тема су социо-економске реформе.

У саопштењу Делегације ЕУ прецизира се да се заједнички дводневни радни састанак у Бијељини одржава након што су ентитетске владе усвојиле пакет социо-економских реформи у октобру прошле године, који је Савјет министара усвојио у јануару.

Креатори политика позвани су да би разговарали о наредним корацима који би резултирали напретком у испуњавању захтјева ЕУ, посебно у области економије, као и у побољшању животног стандарда грађана БиХ, у складу са обавезама наведеним у пакету социо-економских реформи.

Крајњи циљеви су побољшање пословног окружења, подстицање раста и конкурентност, деполитизовање јавних подузећа, реформисање система здравствене заштите и омогућавање бољих прилика за младе, жене и осјетљиве категорије становника.

У децембру 2019. Савјет ЕУ поздравио је Мишљење Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ.

Осим 14 кључних приоритета утврђених у Мишљењу, БиХ је позвана да постигне договор и спроведе социо-економске реформске мјере на свим нивоима власти у складу са политичким смјерницама Програма економске реформе.

У оквиру приједлога за унапређење процеса приступања, Европска комисија је у фебруару предложила јачу повезаност са процесом програма економских реформи с циљем испуњавања економских критеријума.